سعید غلامی نتاج امیری

 سعید غلامی نتاج امیری مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

سعید غلامی نتاج امیری

SAEED GHOLAMINATAJ AMIRI

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.