دکتر حسین صمصامی

دکتر حسین صمصامی

دکتر حسین صمصامی

Dr. Hossein Samsami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاهها (با تاکید بر نرخ تعرفه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
2 اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
3 اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر عرضه پول (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 2
4 اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
5 الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 18، شماره: 35
6 الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
7 اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
8 برآورد تولید بهینه نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 5
9 بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 8
10 بررسی اثر انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بر تولید (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری: رویکرد شرط مارشال-لرنر تعمیم یافته مطابق با شرایط اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 1
13 بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی تابآوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 83
16 بررسی تاثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (۱۳۹۸-۱۳۹۲) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
17 بررسی تاثیر نرخ ارز بر واردات فرآورده های کاغذی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
18 بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 8، شماره: 27
19 بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
20 بررسی کارکرد نظریه‎های اقتصاد کلان متعارف در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 18، شماره: 36
21 بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
22 تاثیر مالکیت بر بهره وری بنگاه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 19
23 تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
24 تحلیل مقایسه ای عوامل موثر بر سرعت خروج کشورها از بحران اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
25 تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 4
26 تعیین نرخ مطلوب مالیات بر عایدی در بازار دارایی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 113
27 عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 7، شماره: 1
28 قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 2
29 مزیت سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 4
30 مقایسه اثربخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 2
31 مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 3
32 مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
33 نرخ ارز و تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
34 هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی ارزش افزوده بخش صنعت (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
2 هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21