دکتر مرتضی طاهری

دکتر مرتضی طاهری دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مرتضی طاهری

Dr. mortaza taherie

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
2 ارزیابی ۳۶۰ درجه عملکرد مدیران و فرماندهان ناجا، کاربرد روش تصمیمگیری چند معیاره AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1393، شماره: 29
3 استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمولبندی لاستیک تقویت شده با نانورس (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
4 اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
5 Developing a Competency Model for EAP Teachers: Insights from Internationalization of Higher Education (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
6 بازطراحی الگوی یادگیری و توسعه ۷۰:۲۰:۱۰ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی: پژوهش تکوینی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 54
7 بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا- ۳ و تمرین هوازی بر میزان افسردگی زنان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
8 بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 10
9 بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزشی و یادگیری محیط کار و انتخاب مدل انطباقی جهت بهینه سازی آموزش سازمانی در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 36
10 بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 5، شماره: 2
11 تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل سیر بر میزان انسولین و گلوکز و الگوی خواب در زنان چاق پیش دیابتی دارای اختلال خواب (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
12 تاثیر تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی- عضلانی بر کنترل پاسچر دانش آموزان دارای ناشنوایی مادرزادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 2
13 تاثیر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی با فواصل مختلف بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 4
14 تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس، بر استرس شغلی و باورهای کارامدی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 8
15 تاثیر زمانبندی مصرف کافیین قبل و حین و پس از فعالیت وامانده ساز بر عملکرد روانی-حرکتی، تعادل و توان بی هوازی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
16 تاثیر غوطه وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی - حرکتی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 1
17 تأملی بر یادگیری محیط کار: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
18 توسعه مدل برندمحوری در سازمان های خدماتی با تاکید بر شرکتهای هواپیمایی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 76
19 چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
20 رسانه ابزاری جهت ایفای نقش زنان در توسعه مرزهای بین المللی ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 3
21 شناسایی عوامل ساختاری-بهداشتی اثرگذار بر تدوین الگوی خودارزیابی مدارس و بررسی وضعیت موجود آنها: رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
22 طراحی الگوی برنامه توسعه فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
23 طراحی الگوی شایستگی های کارکردی دانش آموختگان دکتری دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
24 فراتحلیل همبسته های نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 4
25 مرور روایتی بر نظریه وضع خط مشی در سازمان های آموزشی: رویکردی عمل گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 2
26 میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیتشناختی در اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای آموزشی و موفقیت دانش آموزان در جهان درحال تغییر:نقش تخته سفید مجازی درکلاس درس دبیرستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
2 تاثیر یک دوره ورزش مقاومتی و مصرف کوتاه مدت محلول خوراکی عناب بر شاخصهای حافظه و توجه در دانشجویان دارای اختلال خواب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 موسسات آموزشی در انتقال به آموزش الکترونیکی در طول همه گیری کووید -۱۹ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی