دکتر شهین ایروانی

دکتر شهین ایروانی دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران

دکتر شهین ایروانی

Dr. shahin iravani

دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از پذیرش تا شورش؛ نگاهی واسازانه بر سیاست های اقتباس آموزشی در ایران معاصر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 11، شماره: 1
2 بررسی تاریخی - تحلیلی تحول مشارکت در حکمرانی نهاد آموزش ایران با تاکید بر تمدن اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
3 تبیین رویکرد هرمنوتیکی ماری هسه در فهم مفاهیم علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 7، شماره: 13
4 تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت (دریافت مقاله) مجله فلسفه تربیت دوره: 2، شماره: 2
5 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی حل مسأله دیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
6 تحلیل مفهوم، مبانی، اهداف و اصول عدالت تربیتی ازمنظر شهید مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 41
7 جایگاه دانش در مهارت آموزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 30
8 جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
9 داستان، هویت دینی و تربیت دینی: تحلیلی براساس هرمنوتیک روایی پل ریکور (دریافت مقاله) مجله فلسفه تربیت دوره: 4، شماره: 4
10 شکوهی، غلامحسین (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
11 محمد بهمن بیگی (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 3
12 مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دوره ی مدرن سازی تا امروز (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1