دکتر سیدرسول حسینی

دکتر سیدرسول حسینی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

دکتر سیدرسول حسینی

Dr. Seyyed Rasool Hosseini

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مبتنی در توسعه آموزش فردی در کارکنان صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
2 ارائه چارچوب توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 31
3 ارائه مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 3
4 ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تاکید بر نقش تعدیل گری توانایی های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 3
5 ارائه و اعتبارسنجی الگویی برای پرورش منتور کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
6 ارائه ی الگوی توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت های منطقه ای :یک فراترکیب خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
7 ارزیابی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به منظور طراحی و اجرای برنامه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
8 برازش مدل آموزش کارآفرینی مبتنی بر مهارت آموزی در آموزش فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
9 بکارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
10 تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
11 تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 1
12 تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
13 شناسایی پیشایندهای آموزش کارآفرینانه در هنرستان های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 0
14 شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 33
15 شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین موثر بر رفتار کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
16 طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
17 طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 66
18 طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
19 علم سنجی مدرسه کارآفرین مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
20 مطالعه تاثیر برنامه تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه ای چابکی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مدارس متوسطه شهر ری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
21 مقایسه فعالیت‎های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‎های دولتی و آزاد اسلامی در شهر تهران به منظور ارائه راه‎های افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه و موفقیت شغلی مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 رابطه هوش اجتماعی با نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مدارس متوسطه اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 شناسایی فرصت های کارآفرینی برای دانش آموختگان ارشد رشته مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
4 مطالعه رابطه بین رهبری خدمتگزار با کارآفرینی سازمانی در بانک صادرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 نقش اجتماعی معلم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 نقش برنامه تعالی مدیریت و یادگیری سازمانی در نوآوری در مدارس متوسطه شهرری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 واکاوی فرآیند آموزش مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی