دکتر روشن خوشنوازی

دکتر روشن خوشنوازی استاد گروه شیمی، دانشگاه کردستان

دکتر روشن خوشنوازی

Dr. Roshan Khoshnavazi

استاد گروه شیمی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.