پروفسور کارو لوکس

پروفسور کارو لوکس پدر علم رباتیک ایران

پروفسور کارو لوکس

Prof. Caro Lucas

پدر علم رباتیک ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adaptive Autonomy Expert System in Smart Grid based on Deterministic Timed Petri Nets (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
2 A NEW FUZZY MORPHOLOGY APPROACH BASED ON THE FUZZY-VALUED GENERALIZED DEMPSTER-SHAFER THEORY (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 1، شماره: 2
3 آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 33، شماره: 2
4 ارائه مدلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی پاسخ گویی در شرکت های تولیدی لوازم خانگی (رادیو و تلویزیون ایران با استفاده از منطق فازی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
6 ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
7 Damage Assessment Using Neural Network and Genetic Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 2
8 Using BELBIC based optimal controller for omni-directional three wheel robots model identified by LOLIMOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی سرمایه های دانسته ای در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 1
10 تحلیل رفتار معتادان در آزمون قمار آیوا با استفاده از مدل یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 2
11 تولید شتاب نگاشت های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و ویولت ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 3
12 رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
13 کاربرد مدلهای پنهانی مارکف برای درک مستقل از گوینده کلمات منفرد فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 13، شماره: 1
14 کاربرد مدلهای پنهانی مارکف برای درک مستقل از گوینده کلمات منفرد فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 13، شماره: 1
15 مدلسازی منطقه ای دبی های اوج در زیر حوزه های آبخیز سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
16 مدلسازی منطقه ای دبی های اوج در زیر حوزه های آبخیز سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
17 یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Method for Predicting Chaotic Tent Map (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
2 A Neuro-Fuzzy Approach for Trajectory Tracking of Two-Link Robot Manipulators (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
3 A New Fuzzy Morphology Approach Based on the Generalized Dempster-Shafer Theory with Fuzzy-Valued Measure (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
4 A Robust Power System Stabilizer (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 A Strategy for Passing by Robot Soccer Players using Fuzzy Logic (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 An Evolutionary Multi-Agent System Architecture with application to Cooperative Object Displacement (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
7 Architectural Design of IT Infrastructure for Energy Utility Management Automation System (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
8 آشکارسازی چهره انسان در تصویر بر مبنای انطباق با یک الگوی بهینه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 ارائه الگوریتمی خودکار جهت اندازه گیری پارامترهای صورت و آنالیز کمی جراحی بینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 ارائه چارچوبی جهت توسعه مدیریت سرمایه های دانسته ای، مدیریت دانش و سنجش سرمایه های دانسته ای، سه مفهوم پیشروی شرکت ها در آینده نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 ارائه مدلی مبتنی بر عاملها برای بهینه یابی در سیستم پورتفولیوی تسهیلات بانک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 ارائه یک سیستم تصمیم یار خبره برای طراحی ابتدایی ماشین های الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
14 ارزیابی آلگوریتمهای مختلف بخش بندی و استخراج ضایعات(Multiple Sclerosis) MSاز روی تصاویرMR مغز انسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
15 ارزیابی قابلیت اطمینان انسان نسبت به سیستم اتوماسیون در بهره برداری و دیسپاچینگ سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
16 استخراج بازنمایی های مقاوم مبتنی برمدل فیزیولوژی گوشانسان برای سیستم های بازشناسی خودکار گفتار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
17 استخراج خودکار نقاط کلیدی صورت از روی تصاویر رنگی متعامد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
18 استخراج دسته بندهای فازی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
19 استفاده ازخوشه بندی فازی در دسته بندی نسخ پزشکان جهت تشخیص بیماریهای شایع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
20 استفادها ز داده کاوی و تکنیک سیستمهای ژنتیکی فازی جهت پیش بینی موجودی های نقد در بانکها و موسسات مالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 اعمال یک کنترل کننده PD فازی بر روی یکسرو موتور و بررسی تفاوتهای آن با کنترل کننده PID (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
22 الگوی MVC فازی برای ایجاد رابط کاربرگرافیکی فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
23 امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازندهای زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
24 انتخاب دارو مربوط به درمان سرطان قبل از تجویز پزشک برای تولید بر اساس روش الگوریتم میانگین وزن دار OWA (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 انتخاب ویژگی با الگوریتم وراثتی برای خوشه بندی قلم های فارسی با FCM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
26 انتخاب ویژگی های مناسب برای تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم تکاملی: بهینه سازی جمعی ذرات، الگوریتم رقابت استعماری و بهینه سازی علف های هرز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 Bayesian Continuous-State Reinforcement Learning (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
28 Depth estimation of subsurface cavities via Multi Layer Perceptron Neural Network from microgravity data (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
29 Designing an optimal PID controller using Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
30 DESIGNING POWER SYSTEM STABILIZER WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی برق
31 Emotional Learing Based Intelligent Speed Controller Applied to Neurofuzzy Model of Switched Reluctance Motor (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 Evolutionary Approach to Efficient Scheduling in Broadband Wireless Access Systems (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
33 Evolutionary Design of Gabor Filters with Application to Writer Identification (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 Fuzzy Clustering for Identification of Two-Degree of Freedom CD Player Arm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
35 Fuzzy Rule-Based Expert System for Predicting Space Weather in 1996–2006 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
36 Genetic-Algorithm Solution for Designing Optimal Forwarding Tables (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
37 Heuristic-Based Genetic Algorithm for Graph Coloring Problem (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 Hydraulic Servo System Control Using Emotional Learning (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 Identifying Duplicate Records by Using Estimation of Distribution Algorithms to Learn the Semantics (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
40 Improvement and Comparisons of Several Soft Computing Approaches for Vector Quantization Codebook Generation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
41 Improving EEG Signal Prediction via SSA and Channel Selection (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 Improving Variable Orderings of Taylor Expansion Diagrams Using Simulated Annealing (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
43 Introducing an Incremental Learning Method for Neuro-fuzzy Models with the Application to Forecast Natural Chaotic Dynamics (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
44 MRI تخمین اتوماتیک پارامترهای کلاسهای بافتی تصاویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
45 Multi-agent Investment Management With Emotional Learning (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 Neural Networks for Fault Detection and Isolation of a Nonlinear Dynamic System (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
47 Risk assessment of Coronary Arteries Heart Disease Based on Neuro-Fuzzy Classifiers (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
48 Solar Activity Prediction for Alarming Human’s Artifacts via Neurofuzzy Modeling and Singular Spectrum Analysis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
49 System Identification of LTI Singular Systems via a Quasi-Static Method (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
50 THERMAL MODELLING OF SWITCHED RELUCTANCE MOTORS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
51 Vehicle Fuzzy Controller Design Using Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
52 WAVELET BASED DYNAMIC POWER MANAGEMENT FOR NONSTATIONARY SERVICE REQUESTS (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
53 بازیافت انرژی با ترمز احیایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
54 بررسی یادگیری حرکت و تعمیم آن طی انجام حرکت دستیابی در محیط مجازی با دینامیک متغیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
55 بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری در حل مساله فروسنده دروه گرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 بهبود چند فیلتر فازی به منظور حذف نویز در تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
57 بهبود دقت طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده ازاتوماتای یادگیر سلولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
58 بهبود عملکرد پیش بینی کننده های فازی عصبی توسط الگوریتم یادگیری عاطفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
59 بهینه کردن زمان چرخه طراحی با به کارگیری LabVIEW در ابزارهای طراحی و شبیه سازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
60 پیدا کردن ترتیب اولویت ( 1 )حاصل از همجوشی ترتیب های اولویت انتخاب شده توسط مجموعه ای از عامل ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
61 پیش بینی بار با بکارگیری شبکه عصبی فازی تشبیهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
62 پیش بینی حرکت برخاستن از صندلی با استفاده از یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
63 پیش بینی دبی جریان آب حاصل از بارندگی در حوزه آبریز، با استفاده از مدل های فازی عصبی خطی محلی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
64 پیش بینی مصرف بار الکتریکی با روش هوشمند فازیعصبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
65 تحقق کنترل کننده هوشمند استنباطی به روش آرایه های سیستولیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی برق
66 تخمین اتوماتیک پارامترهای کلاسهای بافتی تصاویرMR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
67 تخمین پارامترهای موتور القایی با استفاده از الگوریتمهای استراژی تکاملی و سرد شدن تدریجی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
68 تخمین منابع نورومغناطیسی مغز از روی داده های MEG با استفاده از ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و Simulated Anealing (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
69 تفاضل زمانی تخلیص شده 1 با تقریب زننده های تابع 2: بیان مثالهای موفق باCMAC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
70 تنظیم ضرایب کنترل تکرار شونده توسط الگوریتم ژنتیک و اعمال آن به همراه کنترل LQR خود تنظیم به یک UPS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
71 توسعه الگوریتم درخت مدل خطی محلی (LOLIMOT) با استفاده از یک تابع اعتبار فازی مبتنی بر کلونی مورچه برای پیش بینی سریهای زمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
72 توسعه یک الگوریتم جدید برای پیشبینی فعالیتهای خورشیدی در دادهکاوی هوای فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
73 جداسازی میدان بی هنجاری مغناطیسی محلی از ناحیه ای بااستفاده از شبکه عصبی سلولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
74 جداسازی هسته قرمز از روی تصاویر MR مبتنی بر مدلهای هارمونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
75 چینش بلوکها با هدف کاهش نویز منبع تغذیه به کمک تکامل شبیه سازی شده فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
76 حل مساله رنگ آمیزی گراف به وسیله PSO (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
77 حل مسئله همانندی گرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ACO (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
78 خوشهیابی مستندات بر اساس روش خوشهیابی مورچهای- فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
79 رابطه وضعیت کارکنان بانکها با کارایی شعب _ یک مورد داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
80 راه آهن برقی و استفاده بهینه از انرژی در حمل و نقل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
81 سیستم خبره فازی جهت انتخاب پورتفولیویی از مدلهای کسب و کار الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
82 شناسایی اتوماتیک بازوفیل‌ها در تصاویر هماتولوژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
83 شناسایی سیستمهای سینگولار غیرخطی گسسته در زمان بااستفاده از سیستمهای فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
84 شناسایی قلم و سبک متن با استفاده از مدل مخفی مارکف و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
85 شناسایی، طبقه بندی و استخراج خواص مکانیکی بافتهای نرم با استفاده از شبکه عصبی- فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
86 طبقه بندی ویژگیهای سیگنال الکتروکاردیوگرام جهت تشخیص اتوماتیک بیماری فیبریلاسیون دهلیزی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
87 طراحی تصمیم گیرنده فازی برای حل مساله ماز maze و مقایسه آن با عملکرد مغز انسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
88 طراحی کنترل کننده های عاطفی مبتنی برهمبافت برای کنترل سیستمهای با اهداف چندگانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
89 طراحی و ساخت فاصله سنج صوتی بر مبنای قواعد فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
90 طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع مغز پسته ها از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
91 طراحی یک کنترل کننده خود تنظیم فازی جهت کنترل دما در فرآیندهای صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
92 کاربرد آنالیز طیف تکین در شناسایی و تصحیح داده های نامناسب بار مورد استفاده در پیش بینی بار کوتاه مدت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
93 کاربرد تکنولوژی داده کاوی و اکتشاف معرفت برای داده های مالی درکسب و کار هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
94 کاربرد شبکه فازیعصبی برای پیشبینی بار در سیستم قدرت اردبیل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
95 کاربرد شبکه های عصبی خود انجمنی در شناسائی و تصحیح داده های نامناسب بار مورد استفاده در پیش بینتی بار کوتاه مدت بازار برق (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
96 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای مدیریت بهینه موجودی های نقد در موسسات مالی وبانکها با استفاده از تکنولوژی داده کاوی و اکتشاف معرفت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
97 کاربرد کنترل کننده عصبی پیش بین در سیستمهای دینامیکی غیرخطی یک متغیره و چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
98 کاهش تلفات کلیدزنی در مبدل موتور رلوکتانس سویچ شونده با اسنابر جدید (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
99 کشف رمزهای بلوکی جایگشتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
100 کنترل الگوریتم ژنتیکبا استفاده از یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
101 کنترل سیستم های با اهداف چندگانه به روش یادگیری تقویتی مبتنی بر همبافت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
102 کنترل عاطفی سرعت دور موتور DC و بهینه سازی مصرف انرژی در آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
103 کنترل عاطفی سیستم تعلیق فعال ¼ خودرو با عملگرهیدرولیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
104 کنترل موتور آهنربای دائم سنکرون تحت حالت بیشترین توان بر ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
105 مدلسازی ضرایب اطمینان سنسوری در قالب توابع اعتماد برای یادگیری توسط الگوریتمهای تکاملی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
106 مدلسازی لایه های زمین به کمک شبکه عصبی مصنوعی هاپفیلد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
107 مسیریابی تطبیقی درشبکه های کامپیوتری براساس سیستم فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
108 مکان یابی خودکار اجزاء صورت انسان جهت کمک در برنامه ریزی جراحی های ترمیمی صورت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
109 همجوشی اطلاعات فازی در یک محیط چند عاملی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
110 یادگیری ترکیب تصمیم در یادگیری مفهوم با استفاده از یادگیری نموی بر اساس جمعیت(PBIL) (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
111 یک الگوریتم فازی برای یافتن الگوهای درختی پرتکرار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
112 یک روش جدید تقسیم وظیفه مبتنی بر سیاست بازار در سیستمهای چندعامله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند