دکتر علی فارسی مدان

دکتر علی فارسی مدان  	استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر علی فارسی مدان

Dr. ali farsimadan

استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 44
2 بصیرت افزایی در نظام اعتقادی و سیاسی امام سجاد (ع) با تاکید بر دعای ۲۷ صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی دعاپژوهی دوره: 2، شماره: 2
3 تحلیل تطبیقی آرای تفسیری فریقین درباره محرمیت رضاعی بر اساس آیه ۲۳ سوره نساء (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 14، شماره: 53
4 حکم فقهی ارتزاق و اخذ اجرت در احیای شعائر دینی از منظر مذاهب فقهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 2، شماره: 4
5 حکم فقهی کمیت شیر در اثبات محرمیت رضاعی در دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 19، شماره: 2
6 حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
7 روش های تبلیغی امام سجاد (ع) بر اساس آیه ۱۲۵ سوره نحل (دریافت مقاله) پژوهشنامه تبلیغ اسلامی دوره: 2، شماره: 5
8 سبک و سیره امام سجاد(ع) در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 9، شماره: 18
9 مسئولیت تامین هزینه های مصالح عمومی غیر قابل تدارک؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و شافعیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 6، شماره: 1