دکتر حسین معصوم بیگی

دکتر حسین معصوم بیگی استاد گروه مهندسی بهداشت محیط  دانشکده بهداشت دانشگاه علو.م پزشکی بقیه الله عج

دکتر حسین معصوم بیگی

Dr. Hossein Masoumbeigi

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو.م پزشکی بقیه الله عج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Trihalomethanes’ Potential Risk in Drinking Water in Selected Military Centers in Tehran Province (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 3
2 Assessment the security status of drinking water facilities of Taleghan City with passive defense approach (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 1
3 ارزیابی امنیت تاسیسات آب شرب شهر هشتگرد با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 3
4 ارزیابی پتانسیل خطر باقی مانده فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، کادمیوم) در نمونه های چای سیاه مصرفی مراکز نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 3
5 ارزیابی فرایند الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب با الکترودهای آلومینیوم و روی در حذف نیترات از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل در انبارهای مواد غذایی و دارویی بیمارستان ها (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 6
7 اصول و الزامات پیشگیری و مدیریت حوادث مسمومیت شیمیایی در مراکز آموزشی: یک مطالعه مروری نقلی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 3
8 امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به صورت دوقطبی آلومینیوم - آلومینیوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
9 Epidemiological Aspects of Needle Stick Injuries among Nurses in a Military Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
10 Evaluation of the Bacteriological Quality of Dental Unit’s Waterlines, Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
11 Knowledge, Attitude, and Practice on Waste Management and Their Related Factors in Nurses Working in an Emergency Department of a Military Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 4
12 Optimization of Chromium reduction and Sludge production by bipolar Electrocoagulation using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 1، شماره: 1
13 Removal of Methylene Blue (MB) dye from synthetic wastewater using UV/H2O2 advanced oxidation process (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 2، شماره: 1
14 Survey of Air Bacteriological Contamination Rate in One of the Hospital's Dentistry Centers in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
15 The role of primary health care in preventing covid-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 4
16 Warehouses safety and security principles Based on passive defense approach: A Narrative Review (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی حذف فتوکاتالیستی اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس فکالیس از آب به کمک نانوذرات تثبیت شده اکسید روی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 4
18 بررسی نحوه بهره برداری از دستگاه های کلرزنی به عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در مراکز نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 7، شماره: 3
19 بررسی وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 4
20 بررسی وضعیت بهداشت محیط مراکز منتخب نظامی در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
21 بررسی وضعیت کمی پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی وضعیت گندزدایی آب آشامیدنی در پادگان های سپاه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 6، شماره: 3
23 بررسی وضعیت مدیریت، کمیت و آنالیز فیزیکی پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی منتخب یکی از نیروهای نظامی و مقایسه با قانون مدیریت پسماند (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 1
24 بهداشت آب شرب در مناطق نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 2، شماره: 1
25 تاثیر شرایط مختلف فرایند شست و شوی دست بر راندمان کاهش بار باکتریایی و برآورد اقتصادی آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 7، شماره: 4
26 تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو با استفاده از نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
27 چالش های بهداشت محیط ایران در دوره همه گیری کووید-۱۹:درس هایی برای آینده (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 11
28 حذف باکتری اشرشیاکلی از آب های آلوده با استفاده از سیستم الکتروشیمیایی دو قطبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 3
29 روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 3
30 شناسایی و ارزیابی خطر در یک صنعت باتریسازی به روش FMEA و برآورد نسبت هزینه رخداد حوادث به پیشگیری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
31 شناسایی و ارزیابی ریسک در تاسیسات آب شرب شهر طالقان به روش FMEA (حالات شکست و آنالیز خطرات) در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 7، شماره: 4
32 شناسایی و ارزیابی ریسک در تاسیسات آب شرب شهر هشتگرد به روش FMEA (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 4
33 شیوع صدمات ناشی از پسماند های تیز و برنده و علل آن در پرستاران شاغل در بخش های اوژانس و مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح الگوی مصرف آب گامی پیشگیرانه و موثر جهت کاهش اثرات سوء بهداشتی خشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
2 بررسی رابطه ی خدا وجهان هستی از دیدگاه قرآن و نقش آن در اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 بررسی روش های انتقال بیماری ها و گندزدائی در هواپیماها و بالگردها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی کمی وضعیت مواد زائد جامد در یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 بررسی مدیریت پسماندهای تیز و برنده دریکی از بیمارستانهای فوق تخصصی تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی وضعیت گندزدائی آب آشامیدنی در مراکز آموزشی نظامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
7 حذف فتوکاتالیستی استرپتوکوکوس فکالیس از آب با استفاده از نانو ذرات تثبیت شده ZnO (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 خشکسالی و ضرورت اجرای طرح مدیریت مصرف آب جهت توسعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
9 رهیافتی به نظریه انسان شناختی قرآن و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه و کاهش تولید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
11 مهندسی پدافند غیر عامل در تاسیسات آبی پایین دست سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی