دکتر علی عابدینی

دکتر علی عابدینی

دکتر علی عابدینی

Dr. ali abedini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کنترل کننده های ساختاری بر شکل گیری رگه های فلوئوریت در شمال باختر پهنه سنندج – سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 5، شماره: 17
2 بررسی الگوی توزیع عناصر خاکی نادر(REEs) در آپاتیت های هرمز به عنوان رهیافت اکتشافی با استفاده از مقایسه توزیع الگوی عناصر اصلی و خاکی نادر در ریولیت های گنبد نمکی هرمز و گچین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 3
3 بررسی ژئوشیمی و ژنز ذخیره فلوئوریت قهرآباد ، جنوب شرق سقز، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی شیته، خاور بوکان، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
5 بررسی کانه زایی رگه های چند فلزی منطقه قره چنگل، شمال غرب قزوین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
6 بررسی کانه زایی و میانبارهای سیال منطقه کمر-گوو، جنوب هشتجین، استان اردبیل، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 4
7 بررسی کانی سازی و منشا مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی کانی سازی و میانبارهای سیال ذخیره مس لپه زنک، پهنه البرز مرکزی، ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
9 بررسی کانی سازی، دگرسانی و میانبارهای سیال ذخیره مس تخت گنبد (شمال شرق سیرجان، جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
10 بررسی های کانی شناسی، دگرسانی و میانبارهای سیال رخداد کانه زایی ییلاق قره چی، شمال غرب اهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
11 ذخیره کائولن زاویه (شمال باختر چالدران، شمال باختر ایران): ملاحظاتی روی کانی شناسی و زمین شیمی سنگ کل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
12 ذخیره مس محدوده زمین حسین، کمربند فلززایی دهج - ساردوئیه، جنوب شرق ایران: ملاحظاتی روی کانه زایی، دگرسانی و میانبارهای سیال (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
13 رفتار عناصر اصلی، فرعی و جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرآیندهای کائولینیتی شدن در کانسار زنوز، شمال شرق مرند، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
14 زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
15 زمین شیمی دگرسانی آرژیلیک: مطالعه موردی از منطقه جیزوان، پهنه طارم- هشتجین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
16 زمین شیمی رخداد کائولن در منطقه ابوالحسنی- زرشکوه، جنوب خاور دامغان، شمال خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
17 زمین شیمی عناصر اصلی و کمیاب خاکی گارنت های اسکارن آهن-مس آغبلاغ، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
18 زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب سامانه دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
19 زمین شیمی عناصر نادر خاکی نهشته بوکسیت درزی ولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
20 زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
21 زمین‌شیمی شیل‌های سازند شمشک محدوده معدنی داش آغل، بوکان، شمال باختر ایران: برخاستگاه، هوازدگی منشأ، شرایط اکسیداسیون قدیمه و جایگاه تکتونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 2
22 سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
23 سنگ‏‏شناسی، زمین‏شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‏‏های ‏‏آتشفشانی در گنبدهای نمکی هرمز و گچین (استان هرمزگان، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 2
24 سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره‌های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 2
25 سیماهای زمین شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
26 سیماهای زمین شیمیایی عناصر جزئی و نادر خاکی نهشته بوکسیتی قشلاق، استان گلستان، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
27 سیماهای ژئوشیمیایی ذخیره کائولن کجل، شمال غرب هشتجین، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
28 سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
29 فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در نهشته لاتریت داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
30 کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 91
31 کانی شناسی و زمین شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
32 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی پهنه دگرسانی آرژیلیک محدوده کمر، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
33 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر جزئی پهنه دگرسانی آرژیلیک: منطقه زمین حسین، استان کرمان، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 4
34 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر جزئی ذخیره کائولن رود معجن، شمال غرب تربت حیدریه، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 4
35 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب پهنه های کائولینیزه منطقه گورگور، شمال تکاب، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
36 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر لانتانید ذخیره کائولن بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
37 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر لانتانید ذخیره کائولن شترخسب، جنوب شرق تربت حیدریه، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 4
38 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
39 کانی شناسی و ژئو شیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
40 کانی شناسی، زمین شیمی و کاربردهای صنعتی کانسنگ های بوکسیت درزی ولی، خاور بوکان، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
41 مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس- ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب شرق گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
42 مطالعات دورسنجی، زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمیائی و ژئوفیزیکی کانسار آهن کوه بابا، جنوب هشترود، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
43 مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های بوکسیتی- کائولینیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 79
44 مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب کانسنگ های باریم- آهن- منگنز قره‎بلاغ، خاور مهاباد، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
45 مطالعات کانی‎شناسی نورماتیو و ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی افق بازماندی پرمین در شمال خاور ملکان، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
46 نهشته لاتریتی سپارده: ویژگی های بافتی، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
47 ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کمی تبادلات جرمی زونهای دگرسانی هیپوژن ذخیره مس- طلای پورفیری ماهرآباد، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
2 Environmental Evaluation of Tash bauxite mine in Semnan Province, Northern Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو
3 بررسی پتانسیل کانی زایی زون فلززایی ملوند، شمال شرق طبس، با تاکید بر کانه زایی روی- سرب- باریت (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی جنبههای ژنتیکی کانهسازی و ارزیابی اقتصادی – کاربردی نهشته بوکسیتی- لاتریتی علیبالتالو، شاهیندژ، آذربایجانغربی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی رفتار عناصر اصلی ، فرعی و جزئی در طی فرآیند بوکسیتی شدن در کانی شینته شرق بوکان ، آذربایجان غربی ، ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی زایش اسمکتیت و زیولیت در شمال شرق استان اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 بررسی زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جهان آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
8 بررسی زمین شیمی عناصر اصلی و تعیین کاربردهای صنعتی کانسنگ های بوکسیتی پرچین بلاغی، شرق ملکان، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 بررسی زمین شیمی عناصر اصلی و تعیین کاربردهای صنعتی کانسنگ های نهشته بوکسیت قشلاق، شرق میاندوآب، استان آذربایجان غربی، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
10 بررسی کانی سازی و دگرسانی های گرمابی با نگرشی بر کانه زایی طلا در محدوده معدنی زفره، شمال شرق اصفهان، زون ارومیه- دختر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
11 بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره کائولن منطقه قلندر، شمال اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
12 بررسی کانیشناسی و زمینشیمی عناصر اصلی نهشته لاتریت غنی از آهن داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 پتانسیل یابی مناطق کانیزایی بوکسیت کلاته ملا دامغان واقع در پهنه البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
14 تحلیل داده های اکتشافی زمین شناسی، ژئوشیمیائی و ژئوفیزیکی کانسار آهن کوه بابا، جنوب هشترود: امکان کاربرد اکتشافی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
15 دگرسانی های گرمابی در محدوده کمر-گوو، جنوب هشتجین، استان اردبیل، شمالغرب ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
16 زمین شناسی،کانه نگاری و کانی زایی مس محمود کندی، شمال باختری قره ضیاءالدین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
17 زمین شیمی عناصر اصلی، جزئی و نادرخاکی نهشته لاتریت زان، استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
18 زمین شیمی عناصر جزئی نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
19 زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی پهنه های دگرسانی سامانه پورفیری باغ خشک، استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی زون های سیستم دگرسانی منطقه گوزل بلاغ، جنوب شرق شاهین دژ، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق لاتریت رس داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
22 زمین شیمی عناصر نادر خاکی بوکسیت-لاتریتهای با سن تریاس فوقانی-ژوراسیک زیرین در پهنه البرز: مطالعه موردی نهشته های سیاه رودبار و سپارده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
23 زمین شیمی عناصر نادر خاکی سامانه دگرسانی آرژیلیک منطقه سیاه کمر میانه، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 زمین شیمی عناصر نادر خاکی و شرایط فیزیکوشیمیایی محیط تشکیل نهشته بوکسیت کندال، جنوب شهرستان شوط، شمالغرب ایران (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
25 زمین شیمی مگنتیت های ذخیره آهن قینرجه، شمال شرق تکاب، شمالغرب ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
26 زمینشیمی عناصر نادر خاکی در زونهای دگرسان و مینرالیزه منطقه ماهور چاه کاله، شمال شرق نطنز، استان اصفهان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 ژئوشیمی تغییرات جرم عناصر نادر خاکی زون دگرسانی آرژیلیک منطقه خانکندی، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
28 ژئوشیمی عناصر اصلی، جزئی و نادر خاکی زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته در منطقه شله بران، اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و جزئی ذخیره کائولن عربشاه، جنوب شرق تکاب، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
30 ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی، و جزئی ذخیره بنتونیت ورزقان ترکمانچای، شمال غرب میانه، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
31 ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی در کانسار کائولن زنوز، شمال شرق مرند، استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
32 ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی ذخیره کائولن بناوران (شمال شرق میانه، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
33 ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در زونهای کائولینیزه منطقه گورگور(شمالغرب تکاب،استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 ژئوشیمی عناصر نادر خاکی زونهای دگرسانی پروپلیتیک و سیلیسی منطقه انباق، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
35 ژیوشیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی زون کایولینیزه منطقه باباجان، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
36 ژیوشیمی عناصر اصلی، فرعی، و جزیی پهنه های دگرسان منطقه بن در هنزا، استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
37 ژیوشیمی عناصر جزیی و نادر خاکی ذخیره کایولن آوان، شمال غرب ورزقان، شمال-غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
38 سیماهای زمین شناسی ، کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانسار روی و سرب ملوند، کمربند فلززایی طبس -پشت بادام، شمال بلوک طبس ، خرده قاره ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
39 سیماهای زمین شیمیایی عناصر نادر خاکی سامانه دگرسانی سرکوه، جنوب رفسنجان، استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
40 سیماهای ژئوشیمیایی عناصر کمیاب خاکی در زون های کائولینیزه منطقه انباق، شمالشرق اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
41 سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در یک افق کائولندار سنگهای کربناته سازند روته در زاغه دیواندره، استان کردستان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی ذخیره آهن بالستان (جنوب شرق ارومیه، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
43 سیماهای ژئوشیمیایی و مطالعه کانیهای سنگین رسوبات رودخانه زولا- چای،سلماس، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
44 سیماهای ژیوشیمیایی عناصر جزیی و نادر خاکی پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه خاتون آباد، جنوب شرق هشترود، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
45 سیماهای ژیوشیمیایی عناصر نادر خاکی در زون کایولینیزه منطقه باباجان، اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
46 فاکتورهای کنترل کننده آنومالی های Ce و Eu در یک افق کائولن دار سنگ های کربناته سازند روته در زاغه، دیواندره، استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
47 فاکتورهای کنترل کننده توزیع اورانیوم در نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
48 فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در سیستم دگرسانی هلیل آباد، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
49 فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر در سیستم پورفیری مسجد داغی (شرق جلف- آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
50 فاکتورهای کنترل کننده توزیع و تحرک عناصر اصلی، فرعی و جزئی سیستم دگرسانی منطقه خانکندی، شمالشرق اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
51 کاربرد اثر تتراد لانتانیدی در بررسی های زمین شیمیایی: مثال موردی از ذخیره کایولن هیزه جان، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
52 کاربرد روشهای دورسنجی در بارزسازی خطواره ها و نقشه برداری پهنه های دگرسانی در محدوده اکتشافی پرزین (شمال غرب بندرعباس) با استفاده از تصاویر Aster و Landsat ۸ (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
53 کانی زایی مس رسوبی در نهشته های لایه سرخ فوقانی سرخه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
54 کانی شناسی و ژیوشیمی عناصر نادر خاکیسامانه دگرسانی آستامال، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
55 کانی شناسی و سنگ مادر نهشته لاتریتی سرچاوه، شرق بوکان، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
56 کانیشناسی و دگرسانی متاسوماتیکی اسکارن قینرجه، شمالشرق تکاب، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
57 کانیشناسی و زمینشیمی عناصر نادر خاکی و اورانیوم در نهشته فسفاتی کوه لار، جنوب شرق دهدشت، استان کهکیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
58 کانیشناسی و منشاء نهشتههای بوکسیتی-لاتریتی درزیولی، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
59 مدل سازی سه بعدی داده های اکتشافی معدن بوکسیت شیرین چشمه، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
60 مطالعات بافتی ، کانی شناسی و ژئو شیمیایی کانسار بوکسیت – لاتریت قاریاغدی میاندوآب، شرق استان آذربایجان غربی، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
61 مطالعات بافتی و ژئوشیمیایی بوکسیت قپی ( شمالشرق مهاباد - جنوب آذربایجان غربی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 مطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
63 مطالعات کانیشناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی کانسنگ های باریوم- آهن - منگنز قره بلاغ، شرق مهاباد، استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
64 مطالعه تغییرات جرم عناصر در طی فرآیندهای دگرگونی، بای متاسوماتیک و متاسوماتیک در شرق رودخانه سونگون - چای، شمال شرق تبریز، ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 مطالعه کانه زایی و دگرسانی منطقه معدنی چاه کاله، شمال شرق نظنز، استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
66 منشاء لانتانیدها در سنگ های کربناتی سازند روته (پرمین بالایی) در منطقه زاغه، دیواندره، استان کردستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور