دکتر اکرم علیزاده

دکتر اکرم علیزاده

دکتر اکرم علیزاده

Dr. Akram Alizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پهنه بندی خطر زمین‌لرزه شهر ارومیه و مناطق اطراف آن به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 11
2 تحلیل خطر زلزله احتمالی شهر اردبیل با استفاده از نرم افزار Ez-Frisk (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 1
3 زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
4 شناسایی گسل های مدفون و نقش آن ها در جریان آب های زیرزمینی دشت ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 5، شماره: 1
5 فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در نهشته لاتریت داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
6 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از آلاینده های نفتی در منطقه صنعتی دشت تبریز (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی تکتونیک فعال در محدوده گسل تالش با تکیه بر شاخص های ژیومورفیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
3 ارزیابی فعالیت گسل پیرانشهر با محاسبه ی شاخص های زمین ریختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 بررسی کانیشناسی و زمینشیمی عناصر اصلی نهشته لاتریت غنی از آهن داش آغل، شرق بوکان، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
5 تحلیل ساختارهای برشی منطقه قرخ یاشار، شمال غرب خوی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
6 تعیین سیستم تنش در محدوده ی گسل شمال تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
7 ساختار بالازدگی متقارن در شبه جزیره اسلامی، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
8 سن جایگیرین آمیزه های رنگین درجنوب باختری ارومیه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
9 شاخص های ریخت زمین ساختی و لرزه زمین ساختی به منظور تعیین فعالیت گسل سیلوانا، باخترارومیه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
10 شبکه گسل های فعال در منطقه ارومیه و توان زلزله زایی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 شناسایی گسل های پنهان و سطحی شهر ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 علایم وجود فعالیتهای نوزمینساختی در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 فاکتورهای کنترل کننده توزیع اورانیوم در نهشته فسفاتی دلیر، جنوب غرب چالوس، استان مازندران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
14 مدلسازی تجربی و ارزیابی فعالیت های نوزمینساختی برای گسل سیلوانا، باختر ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
15 معرفی بخش هایی با لرزه خیزی بالا، جهت توسعه شهری و مدیریت بحران درمنطقه پیرانشهر شمال باختری ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
16 مورفوتکتونیک منطقه سد شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران