دکتر مهدی جعفری

دکتر مهدی جعفری رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مهدی جعفری

Dr. Mehdi Jafari

رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.