حمید باقرزاده

 حمید  باقرزاده

حمید باقرزاده

Hamid Bagherzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.