دکتر حسن سرباز

دکتر حسن سرباز دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

دکتر حسن سرباز

Dr. Hasan Sarbaz

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایه مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
2 البحث البلاغی فی تفسیر "معارج التفکر ودقائق التدبر" للشیخ "عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی" المجلد الخامس عشر نموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 3
3 الصعالیک و شعرهم فی العصر الجاهلی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 13، شماره: 1
4 بررسی تطبیقی فضای موسیقایی قصیده سعدی شیرازی و شمس الدین کوفی در رثای بغداد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
6 درد و رنج کودکان فسطینی در شعر محمود درویش (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
7 نقد و تحلیل کتاب معانی الابنیه فی العربیه (معانی ابنیه صرفی در زبان عربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 محمود سامی البارودی و مدح نبوی مطالعه موردپژوهانه: کشف الغمه فی مدح سید الامه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات