دکتر شرافت کریمی

دکتر شرافت کریمی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

دکتر شرافت کریمی

Dr. Sherafat Karimi

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 التجدید فی الشعر الحجازی المعاصر (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 9، شماره: 4
2 The Review and Criticism of the Historical Novel al-Yaum al-Mawʿūd Written by Najib al-Kailani (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی ساختاری داستان موسی و سنگتراش دردیوان میرزا احمد داواشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استرآبادی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 1
5 پدیدار شناسی سوبژکتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عالم؛ بررسی موردی رمان خاتم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 2
6 دراسه البناء الفنی لشعر الشکوی العربی حتی نهایه القرن الثالث الهجری (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 2، شماره: 3
7 دراسه ونقد للمنظومه النحویه المعاصره "نجم القواعد" لسید عبد الله البلبری (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 3
8 سیر تاریخی و انواع ترجمه های قرآن کریم به زبان های فارسی و کردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 4، شماره: 1
9 مضامین شعر الشکوی الذاتیه فی القرن الاول الهجری (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
10 معرفی و بررسی ترجمه های قرآن کریم از مصطفی خرم دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه ی ره حمه ت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
11 مقایسه دیدگاه سوررئالیستی ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک شناسی ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کهن الگوهای سایه و نقاب در شخصیت عنتره بن شداد عبسی بر اساس نظریه روانشناختی تحلیلی یونگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
2 تحلیل دیدگاه انتقادی به ترجمه ی آثار ادبی غرب به زبان عربی در قرن بیستم؛ بررسی موردی آراء انور الجندی درباره ترجمه های طه حسین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
3 جمالیه التکرار فی الموسیقی الداخلیه لاشعار سید قطب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی
4 مقایسه مدایح رضوی ملک الشعراء بهار و محمد بن حبیب ضبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 نگاهی به زندگی و آثار ابن حاجب نحوی با معرفی مهمترین شروح فارسی و عربی کتاب کافیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات