دکتر علی شیروانی هرندی

دکتر علی شیروانی هرندی دانشیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

دکتر علی شیروانی هرندی

Dr. Ali Shirvani Harandi

دانشیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.