دکتر امیر قربان پور لفمجانی

دکتر امیر قربان پور لفمجانی دانشیار مشاوره دانشگاه گیلان

دکتر امیر قربان پور لفمجانی

Dr. Amir Qorbanpoorlafmejani

دانشیار مشاوره دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر بی ثباتی ازدواج و صمیمیت زناشویی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 54
2 الگوی ساختاری سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی: نقش میانجی توانمندی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 24، شماره: 92
3 Cognitive Evolution of the “Human” Concept and Its Adaptation to Piaget’s Theory (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 8، شماره: 4
4 Cognitive Evolution of the “Human” Concept and Its Comparison with Piaget's Theory of Cognitive Development in Elementary School Boys (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 3
5 Critique of the epistemological foundations of client- centered theory of Carl Rogers and its criticism with an attitude towards Islamic sources (دریافت مقاله) مجله بین المللی نقد و نظریه پردازی در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
6 Ethics in Freud’s Theory and Its Comparison With Ethics From the Perspective of Islam (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 9، شماره: 1
7 Mediating Role of Stress-Coping Responses in the Association of Resiliency and Hardiness With the Life Satisfaction of Married People (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 3
8 Preferences, Descriptions, and Response Latency to Fractal Images Among Individuals With and Without Schizophrenia (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 1
9 The role of prayer in reducing social risk behaviors among Muslim college students in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 14، شماره: 54
11 بررسی رابطه ساختاری سبک های فرزندپروری ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر شهرستان آبیک: نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی و سرسختی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی نقش دیدگاه انسان شناختی دانشجویان دختر در انتخاب نوع حجاب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 42
13 تاثیر نوع پوشش (حجاب کامل، حجاب متعارف و حجاب نامتعارف) بر اضطراب اجتماعی، نگرانی و نارضایتی از تصویر بدنی دختران دانشجو (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 54
14 تجربه زیسته دختران نوجوان از زندگی در مراکز شبه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 89
15 تجربه زیسته کارکنان بخش خدمات از وضعیت شغلی و استخدامی شان: یک مطالعه کیفی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 84
16 رابطه ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 63
17 رابطه ی سرمایه روانشناختی با توانمندی خانواده: نقش میانجی معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 63
18 ماهیت انسان در نظریه فروید و نقد آن از دیدگاه انسان شناختی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 90
19 مدل یابی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-۱۹ با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مجله مشاوره مدرسه دوره: 2، شماره: 4
20 مقایسه توانمندی خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه والد_فرزند در دانش آموزان عادی و تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای پژوهش در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
21 نقد دیدگاه انسان شناختی نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر اساس دیدگاه انسان شناختی امام علی(ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 12، شماره: 42
22 نقش ابراز وجود و کمال گرایی در انعطاف پذیری کنشی کارکنان یک واحد نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 47
23 نقش میانجی تاب آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 1
24 نقش میانجی خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 8، شماره: 2
25 نقش میانجی گرانه نگرش های مذهبی در رابطه بین امیدواری و تاب آوری با بی ثباتی ازدواج در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دیدگاه انسان شناختی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی و تطبیق آن با مراحل رشد شناختی پیاژه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
2 بررسی رابطه فرا والدگری با عملکرد خانواده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 شاخص های تربیت فرزند از دیدگاه لقمان حکیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 ماهیت انسان در نظریه واقعیت درمانی گلاسر و مقایسه آن با دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 نقد مبانی روش شناختی رفتارگرایی با نگرش به منابع اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین