دکتر عبدالله معتمدی

دکتر عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر عبدالله معتمدی

Dr. Abdolah Motamedi

رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.