دکتر یاسر شکفته

دکتر یاسر شکفته دانشگاه شهید بهشتی

دکتر یاسر شکفته

Dr. Yasser Shekofteh

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگی الگوهای زمانی به دست آمده از ساختار شبکه عصبی بهینه شده MTMLP (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 3
2 مروری بر پژوهش های لب خوانی خودکار:دادگان و روش ها (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روشهای استخراج ویژگی با استفاده ازشبکه های عصبی گلوگاهی برای بازشناسی گفتارتلفنی فارسی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 استخراج ویژگی های در برگیرنده الگوهای زمانی سیگنال گفتار با استفاده از مدل AR (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 استخراج ویژگی های مقاوم سیگنال گفتار با استفاده از روشMVF (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
4 استخراج ویژگی های مناسب ازنگاشت بازرخداد سیگنال گفتاربازسازی شده درفضای فازبرای کاربرد بازشناسی گفتارپیوسته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 Comparison of Linear based Feature transformations to Improve Speech Recognition Performance (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 Confidence Measure Improvement Using Useful Predictor Features and Support Vector Machines (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Feature Bandwidth Extension for Persian Conversational Telephone Speech Recognition (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 Performance Analysis of Linear Feature Transformations in Speech Recognition Systems (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 Using Linear Models of Speech Trajectory in the Reconstructed Phase Space to Extract Useful Features for Speech Recognition System (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 بازسازی مولفه های از دست رفته گفتار با استفاده از مدل مخلوط تجزیه عامل های غیر پارامتری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
11 بررسی تاثیر دقت برچسب اجزای کلام در کارایی سامانه شناسایی موجودیت های نامدار برای زبان فارسی (دریافت مقاله) اولین همایش جویشگر بومی
12 بررسی روش های تطبیق به گوینده مبتنی بر فضای ویژه در سیستم های بازشناسی گفتار فارسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 بهبود بازشناسی گفتارتوسط شبکه های عصبی دربرگیرنده الگوهای زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
14 پردازش غیرخطی و چندباند سیگنال گفتار با استفاده از روش‌های استخراج ویژگی الگوهای زمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 دسته بندی اصوات محیطی با استفاده از خوشه بندی و شبکه های عصبی عمیق پیچشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
16 سامانه پایه مرجع یابی گروه های اسمی در زبان فارسی با استفاده از قوانین ساده (دریافت مقاله) اولین همایش جویشگر بومی
17 سامانه شناسایی گفتار فارسی انتها به انتها با استفاده از پس پردازش دادگان پروژه موزیلا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
18 طبقه بندی بیماری های قلب با استفاده از مدل سازی سیگنال صدای قلب در فضای فاز بازسازی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
19 طبقه بندی واکه های تصورات گفتاری با استفاده از ویژگی های استخراج شده از فضای با بعد بالا (Tec-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
20 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری مشخصات سینماتیک حرکت دست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
21 مدلسازی تاثیر حالات روانی بر روی لکنت زبان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
22 معرفی دو روش جدید برای بهبود بازشناسی گفتار با استفاده از الگوهای زمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 معرفی یک الگوریتم ریشه یابی و لمیابی مبتنی بر قانون برای زبان فارسی (دریافت مقاله) اولین همایش جویشگر بومی
24 و SBU-KWS دادگان گفتار فارسی در ارزیابی سامانه های تشخیص کلیدواژه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران