دکتر علیرضا واعظی

دکتر علیرضا واعظی استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر علیرضا واعظی

Dr. Alireza Vaezi

استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری ماهیان خاویاری دریای خزر در مواجهه با تغییرات آتی اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
2 ارزیابی عملکرد نسل پنجم مدل های گردش عمومی جو در پیش بینی بارش های سامانه مونسون اقیانوس هند بر فراز جنوب سیستان و بلوچستان، با استفاده از تغییرات دیرینه هیدرولوژیکی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 7، شماره: 3
3 بازسازی تغییرات دیرینه اقلیمی جیرفت در طول هولوسن پسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 3
4 بررسی غلظت و منشا آلاینده های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
5 بررسی فرایندهای جذب و دفع و لخته سازی در حین اختلاط آب شور و شیرین (دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
6 پهنه بندی،توزیع و منشاء هیدروکربن های نفتی کل (TPH) و آلاینده های فلزی در رسوبات خور ماهشهر، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی چگونگی عملکرد بام سبز برکیفیت رواناب های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 تاب آوری جوامع بومی نسبت به تغییرات دیرینه اقلیمی جیرفت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
3 تغییرات دیرینه محیطی ایران و تاثیرات آن بر گسترش قلمرو امپراتوری هخامنشیان و ساسانیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
4 کاربردنگرش سیستم های پویا درسیاست گذاری برای مدیریت آب شهری (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست