دکتر زهرا ناظم بکائی

دکتر زهرا ناظم بکائی

دکتر زهرا ناظم بکائی

Dr. Zahra Nazem bokaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر محیط کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه زایی گل محمدی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
2 بررسی کربوهیدرات های گونه های سردهLycium در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
3 مروری بر راهبردهای مبتنی بر اثربخشی نانو ذرات در تشخیص، پیشگیری و درمان کووید ۱۹ (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیبات هورمونی محیط کشت بر باززایی نوشاخه و ریشه در کالوس بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
2 اثر نانو ذره اکسید روی بر جوانه زنی و محتوای پروتئین دانه رست های گیاه ماش (Vigna radiata) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 بررسی اثر تیمارهای هورمونی بر ریزازدیادی گیاه زوفا (Hyssopus Officinalis) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی اثر تیمارهای هورمونی بر ریزازدیادی گیاه زوفا (Hyssopus Officinalis) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی اثر محیط کشت های پایه بر روی رشد گیاه دارویی زوفا Hyssopus Officinalis (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی اثر محیط های کشت پایه بر رشد گیاه دارویی بادرنجبویه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 بررسی اثر محیط های کشت پایه بر میزان رزمارینیک اسید و محتوای ترکیبات فنلی گیاه بادرنجبویه در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
8 بررسی تنوع ریز ریخت شناسی در بذرهای اعضای قبیله Triticeae در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی بادرنجبویه ( Melissa officinalis L.) در پایداری روغن سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تاثیر غلظتهای مختلف قند ساکارز به عنوان الیسیتور بر میزان پلی ساکاریدها و قندهای محلول در کشت کالوس گیاه Lycium barbarum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 مطالعه گرده شناسی گونه های جنس (Aristolochiaceae) Aristolochia L در ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران