دکتر سید مسعود خاتمی

دکتر سید مسعود خاتمی .

دکتر سید مسعود خاتمی

Dr. Seyed Masoud Khatami

.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.