شبنم زرجو

 شبنم زرجو دانشجوی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.

شبنم زرجو

SHabnam Zarjou

دانشجوی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.