دکتر حسن درخشی

دکتر حسن درخشی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دکتر حسن درخشی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
2 احداث سد در بزرگترین تمدن هیدرولیکی دنیای باستان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 بافت تاریخی شوشتر در دوره اسلامی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 2
4 پژوهشهای باستان شناسی پیش از تاریخ آذربایجان با تاکید بر مناطق شرق دور (استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
5 تحلیل سیاسی- مذهبی نقوش و نمادهای سکه های ساسانی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 تعیین عرصه و حریم محوطه سومری شهرستان لالی، استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
7 تغییرات الگوی استقراری بخش جوادآباد شهرستان ورامین از دوره ساسانی به صدر اسلام (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
8 شمایل نگاری نقوش گیاهی در هنر ایران باستان بر اساس نقوش مهرها و مسکوکات (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
9 کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
10 مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره ۵ محوطه باستانی گچ سنگی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
11 مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
12 مطالعه وضعیت فرهنگی دشت رامهرمز در دوران پیش از تاریخ بر اساس داده های سفالی موجود از تپه سرتولی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
13 نقش زنان در ادوار هخامنشی، اشکانی و ساسانی بر اساس سکه های بازمانده (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 14، شماره: 53
14 هنر اقوام سکایی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جغرافیای تاریخی شهرستان لالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی قلعه سلاسل شوشتر بر اساس شواهد باستان شناسی و متون تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 پارچه بافی و صنعت نساجی در دوره ی هخامنشیان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 پژوهشی پیرامون پل بندهای ساسانی رودخانه کارون در دشت خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
5 ره یافت نوین به گاهنگاری دوره ی فرا پارینه سنگی با استفاده از شیوه تلفیقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
6 طبقه بندی و تحلیل سفال های دوران عیلامی (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
7 مطالعه تطبیقی پل بند دزفول با پل بند شادروان شوشتر (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
8 مفاهیم پایه ی معماری پست مدرنیسم از لحاظ فلسفی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 نگاهی اجمالی بر بندهای ساسانی رودخانه کارون در دشت خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
10 نگرشی بر مفهوم عناصر معماری و تزیینات در بنای ایاصوفیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران