دکتر مهدی دهقانی سانیچ

دکتر مهدی دهقانی سانیچ دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر مهدی دهقانی سانیچ

Dr. Mehdi Dehghani

دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.