دکتر عادل رئیسی وانانی

دکتر عادل رئیسی وانانی استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان

دکتر عادل رئیسی وانانی

Dr. Adel Reisi Vanani

استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 گرافاین اکسید به عنوان حسگر گازهای کربن دی اکسید و کربن منو اکسید (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی