دکتر محمدرضا اجتهادی

دکتر محمدرضا اجتهادی رئیس انجمن فیزیک ایران

دکتر محمدرضا اجتهادی

Dr. Mohammadreza Ejtehadi

رئیس انجمن فیزیک ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.