دکتر ندا رضوی زاده

دکتر ندا رضوی زاده استادیار جامعه شناسی جهاددانشگاهی مشهد

دکتر ندا رضوی زاده

استادیار جامعه شناسی جهاددانشگاهی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «باید ریسک کنی»؛ ادراک زنان از ترس و راهبردهای رویارویی با آن در سفرهای تک جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 1
2 ادراک زنان از گردشگری تک جنسیتی، کارکردها، چالش ها و راهبردهای مواجهه در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 2
3 الگوهای «خودبازنمایی» سلبریتی های ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 22
4 بازنمایی تصویر مقصد ایران در شبکه های اجتماعی مورد مطالعه: وبسایت اختصاصی گردشگری تریپ ادوایزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 73
5 برساخت تفسیری تجربه زیسته خیران مدرسه ساز؛ (مورد مطالعه: خیران مدرسه ساز مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
6 تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 4، شماره: 8
7 در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 2
8 رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 1
9 زمینه های کم فرزندطلبی و تاخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 31
10 ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
11 عشق خریدنی : بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 4
12 کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و باز تفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 2
13 گونه شناسی گردشگران شهری: کاربست مدل نهادی کوهن (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 9
14 مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (۱۳۸۲-۱۴۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 22
15 مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 30
16 منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 11، شماره: 2
17 موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
18 واکاوی چالش ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی بازنمایی مقاصد گردشگری مذهبی-زیارتی در وبگاههای جامع راهنمای گردشگری مورد مطالعه: مشهد، مدینه، سانتیاگو، لهاسا و اورشلیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
2 چالش های مدیریت شهری یکپارچه در توسعه خدمات و محصولاتِ برپایه ICT (مورد مطالعه: ساکنان مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 حق شهروندی و فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
4 رشد و افول مقاصد گردشگری درون مرزی در سفرهای بهاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
5 روندپژوهی سفرهای درون مرزی ایرانیان با تاکید بر زیارت و گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
7 شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری مطالعه اکتشافی شهر طرقبه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
8 مطالعه تطبیقی مشنورهای شهری در جهان: بازتعریف نقش شهرداری ها (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
9 واکاوی وضعیت اسکان زائران ایرانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها