دکتر رامین نیکروز

دکتر رامین نیکروز دانشیار گروه زمین شناسی

دکتر رامین نیکروز

Dr. Ramin Nikrouz

دانشیار گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از بردارهای پایه ی فوریه در الگوریتم تعقیب تطابق برای درون یابی داده ی لرزه ای و بازسازی ردلرزه ها بر روی شبکه های منظم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 3
2 Relationship between head wave amplitudes and seismic refraction velocities to detect lateral variation in the refractor (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 4
3 بررسی منشاء زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی سو، شمال ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
4 بررسی نمودارهای گل سرخی با سیستم های درزه آماری در معادن سنگ های نفوذی منطقه شهرستن، پیرانشهر (آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
5 تبدیل فوریه ضد نشت (ALFT) و کاربرد آن برای بازسازی داده های لرزه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 4
6 تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
7 تخمین امپدانس صوتی ماسه سنگ های کم تراوا با استفاده از روش های وارون سازی لرزه ای: مطالعه موردی از میدان گازی ویچررنج در حوضه پرت استرالیا (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 30، شماره: 5
8 تخمین شاخص شکنندگی با استفاده از وارون سازی پس از برانبارش داده های لرزه ای با مثالی از حوضه پرت واقع در استرالیای غربی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 3
9 شناسایی تله های چینه ای سازند سروک با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی و نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 1
10 شناسایی نفت گیرهای چینه ای از نوع کانالی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای: مطالعه موردی در سازند شوریجه، یکی از میادین گازی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 32، شماره: 3
11 وارون سازی منحنی پاشش امواج ریلی با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گل بهینه جهت تعیین ساختار سرعت موج برشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای برای بررسی افق مخزنی غار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
2 استفاده از متد لرزه ای انکساری سه بعدی – سه مولفه ایپنهان( Shear Zones )در شناسائی مناطق برشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 استفاده از نگار GSR در ارزیابی سازند آسماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
4 انتخاب زمان رسید اولیه در داده های لرزه ای با روش نسبت انرژی میانگین (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5 The use of three-dimensional (3D) three-component (3C) shallow seismic refraction method to find the source of salt at two sites in NSW, Australia (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی افیولیتها در منطقه غرب خوی (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی پدیده لیستونیتیزاسیون (Listvenitization) در اولترامافیگهای شمال غرب خوی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی روش های مختلف وارونسازی لرزه ای جهت تخمین امپدانس صوتی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
9 بررسی مدل لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه کرمانشاه-غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 بررسی مدل لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه لنگرود- شمال ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 بهبود تخمین عمق پی سنگ در محیط های شهری با استفاده از تبدیل موجک گسسته غیرکاهشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
12 تاثیر عوامل زمین شناسی بر کیفیت منابع آبزیر حوضه دشت آغزیارت در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
13 تخمین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی در سازند سوءحوضه پرت واقع در استرالیا غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
14 تخمین ساختار سرعت موج برشی با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گل در وارون سازی منحنی پاشش امواج سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
15 شناسایی پس لرزه ها در زمین لرزه های 2017 هجدک با استفاده از پارامترهای لرزه خیزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 ضرورت شناخت گسلهای پنهان درمناطق مسکونی با استفاده ازروشهای ژئوفیزیکی به منظور کاهش ریسک پذیری زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
17 طبقه بندی نوع خاک با داه های لرزه ای درون چاهی با هوش مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
18 علت عدم یکتایی در نتایج داده های لرزه ای انکساری و بهینه سازی داده ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
19 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در ارزیابی خطر لرزه ای منطقه لنگرود تخمین زمین لرزه های سناریو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 مدلسازی سهبعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی: تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
21 مزیت های متد لرزه ای انکساری در مطالعات مهندسی و ژئوتکنیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
22 مطالعه اثرساختگاه با استفاده از روش نسبت طیفی H/V و صحت سنجی آن، مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
23 مطالعه زمین شناسی آلودگی به عنصر بور درآبهای جنوب شرق دشت سلماس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی