دکتر مهدی شعبانی

دکتر مهدی شعبانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دکتر مهدی شعبانی

Dr. Mehdi Shabani

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.