دکتر سید محمد راستگوفر

دکتر سید محمد راستگوفر دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

دکتر سید محمد راستگوفر

Dr. S.Mohammad Rastgoo

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایستههای تصحیح (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 11، شماره: 21
4 پی جویی و بازکاوی اندیشه رهایی در قرآن، عرفان و برهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر دوره: 1، شماره: 2
5 پی جویی و روشنگری اندیشه رهایی در سخنان پیران خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
6 فرهنگ لوطی‌گری در داستان‌های صادق هدایت و صادق چوبک (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 9، شماره: 1
7 گذر و نظری سبک شناختی در نوشته های بابا افضل کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 4، شماره: 7
8 معرفی منظومه تمرنامه، حماسه ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 12، شماره: 2
9 واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل رمان من او با تکیه بر بررسی فرهنگ لوطی گری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر