سیدمسعود خاتمی

 سیدمسعود خاتمی

سیدمسعود خاتمی

Seyed Masoud Khatami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.