دکتر مهدی شعبانیان

دکتر مهدی شعبانیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر مهدی شعبانیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر جهت گیری ساختمان در کاهش مصرف انرژی نمونه شبیه سازی شده (مجتمع تفریحی توریستی در عباس آباد همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
2 ارزیابی ضوابط تعیین ارتفاع ساختمان ها در طرح تفصیلی همدان از جنبه کارایی انرژی با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 28
3 امکان سنجی استفاده از انرژی زمین گرمایی در ساختمان به منظور کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن در محیط(مطالعه موردی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
4 سنجش اثر کاربرد پلی استایرن در کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مطلوب سقف های گنبدی در تامین آسایش حرارتی فضای داخلی ساختمانهای اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
2 ارائه راهکارهای طراحی در اقلیم سرد بر اساس اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
3 ارزیابی عملکردمصالح هوشمند در معماری اقلیم سرد و کوهستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
4 بررسی اثر اقلیم بر سازماندهی مطلوب پلان ساختمان در راستای کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
5 بررسی پوسته ساختمان طراحی شده به روش کارکردی و تجویزی با استفاده از ضوابط مبحث نوزدهم مقرارت ملی ساختمان (نمونه موردی : طراحی ساختمان در شهر همدان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
6 بررسی تاثیر اجزاء سایه انداز در تامین آسایش حرارتی ساختمان های اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
7 بررسی تاثیر مولفه رنگ در افزایش میل به خرید فروشگاه های بزرگ از دیدگاه خریداران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال
8 بررسی تطبیقی کاربری های مسکونی ، از منظر میزان صرفه جویی مصرف انرژی با رویکردی به روش کارکردی و تجویزی (نمونه موردی ساختمان در شهر همدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
9 بررسی جایگاه و نقش نور در طراحی بازارها به شیوه معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 بررسی راهکارهای کاهش اتلاف انرژی ساختمان از طریق پوسته های خارجی بنا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
11 بررسی سلول های خورشیدی و اثر آن در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
12 بررسی عدم هویت در معماری معاصر ایران باتوجه به ویژگی های معماری دوران صفویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 بررسی محیط آموزش و تعلیم معماری در غالب دانشکده هنر و معماری با تاکید بر ترکیب دانشکده معماری ایرانی با فضای آموزش مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 بررسی نقش بام سبز در کاهش مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل
15 بررسی نقش سایبان بر کاهش بار سرمایشی در ساختمان (نمونه موردی: باز طراحی برج آریان، شهر همدان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
16 بررسی نقش هندسه پنجره ها بر میزان دریافت روشنایی طبیعی (نمونه موردی: بررسی برج آریان در شهر همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 بررسی و مقایسه کاربرد های عایق های رطوبتی سنتی و نوین در ساختمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
18 بناهای خاک پناه روشی برای دستیابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
19 بهره گیری از دیوار ترومب در تامین آسایش حرارتی فضاهای داخلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل
20 تاثیر ایوان بر آسایش حرارتی فضاهای اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
21 تحلیل عملکرد تهویه ای بادگیر و خیشخان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
22 جزایر حرارتی شهری و اثر آن بر ساختمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
23 راهکارهای افزایش رطوبت هوا در معماری ساختمان های مناطق کویری ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی درهتل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
25 طراحی تیاتر شهر با رویکرد معماری مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
26 عملکرد حرارتی شوادان در اقلیم گرم)نمونه موردی شهر دزفول( (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
27 فناوری نو در احیا طرحهای سه بعدی هندسی اسلامی بر اساس الگوریتمهای پیاده سازی در گرافیک کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
28 گذری بر انبوه سازی و میزان رضایت خانوار (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
29 مطالعه تطبیقی روش کارکردی و تجویزی در کاربری مسکونی آپارتمانی از نظر میزان مصرف مصالح و انرژی نهفته نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
30 مطالعه تطبیقی روش کارکردی و تجویزی در کاربری مسکونی آپارتمانی از نظر میزان مصرف مصالح وانرژی نهفته نمونه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
31 مطالعه تطبیقی کاربری های مسکونی ،از منظر میزان مصرف انرژی سالانه وصرفه جویی انرژی با استفاده از روش کارکردی و تجویزی (نمونه موردی شهر همدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 معلول : علتی برای مناسب سازی فضا و معماری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
33 معماری پایدار، راهکاری موثر در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
34 نقش پنجره های دوجداره در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل
35 نقش حیاط مرکزی در تعدیل شرایط حرارتی فضاهای داخلی در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
36 نقش نور درمعماری سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
37 واکاوی الگوهای بومی مناطق اورامانات در رابطه با توسعه پایدار با رویکرد انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان