دکتر عمان گلدی کوچلی

دکتر عمان گلدی کوچلی Electrical Engineering Department, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

دکتر عمان گلدی کوچلی

Dr. Amangaldi Koochaki

Electrical Engineering Department, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.