دکتر ارسلان دمیرچی

دکتر ارسلان دمیرچی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

دکتر ارسلان دمیرچی

Dr. Arsalan Damirchi

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطوح لیپوکالین-2، اینترلوکین-1 بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
2 اثر سه شدت فعالیت مقاومتی اندام فوقانی بر آستانه و ادراک درد، فشار خون و ضربان قلب مردان جوان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 1
3 اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
4 اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یایسه مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
5 اثر فعالیت هوازی بر شاخص های خطر متابولیک و BDNF در مردان میان سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
6 اثر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برون گرا در مردان تمرین نکرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
7 اثر هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به مت آمفتامین در دوره بازتوانی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 1
8 اثرات فعالیت های ورزشی تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط برغلظت نیتریک اکساید پلاسما و سطوح فشار خون پس از فعالیت ورزشی در مردان چاق غیر فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 11، شماره: 1
9 اثرات یک جلسه تمرین موازی استقامتی- مقاومتی بر تغییرات هماتولوژیک مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
10 Changes in IGF Axis and Some Binding Proteins in Postmenopausal Women with Breast Cancer after ۱۵ Weeks of Combined Exercise Training (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
11 Effect of Brain Training on Cognitive Performance in Elderly Women Diagnosed with Mild Cognitive Impairment (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 2، شماره: 7
12 Effect of L-Glutamine Supplementation on Electromyographic Activity of the Quadriceps Muscle Injured By Eccentric Exercise (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
13 Effect of Short-term Exercise on Appetite, Energy Intake and Energy-regulating Hormones (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 7
14 Interval Intensity Exercise Improves the Levels of Mitophagy-related Proteins and ROS in Rats with Myocardial Infarction (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 2
15 Physical Activity, Obesity, Dietary Patterns, and General Health among Males in Arak, Iran (دریافت مقاله) مجله پژوهشی دانشجویی زیست پزشکی طبری دوره: 0، شماره: 5
16 The Effect of Eight Weeks of Combined Aerobic and Resistance Exercise on Impaired Fasting Glucose (IFG), Impaired Glucose Tolerance (IGT) and HbA۱c in Pre-Diabetic Patients (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 113
17 The effect of eight weeks of high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training on some factors causing oxidative stress in the cardiomyocytes of mice with type II diabetes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 25، شماره: 3
18 بررسی تغییرات آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی بزاقی در اثر فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 9
19 تاثیر تمرینات بدنی و ذهنی بر حافظه کوتاه مدت و سرعت پردازش اطلاعات در مردان سالمند مبتلا به اختلال خفیف شناختی (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 2، شماره: 1
20 تاثیر فعالیت بدنی بر شاخص های متابولیک و آنتروپومتریک در زنان یائسه و غیر یائسه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 29، شماره: 2
21 تاثیر مکمل دهی ویتامین D با دوزهای مختلف بر مقاومت به انسولین در موش های صحرایی اوارکتومی شده (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 23، شماره: 1
22 رابطه تنگاتنگ حرکت و تندرستی (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 1، شماره: 1
23 سینماتیک مفصل زانو در اجرای شوت رو پای فوتبالیست های زانو پرانتزی و نقش گشتاور عضلات ران و زانو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
24 مقایسه اثر تمرینات تاباتا روی سطوح نرم و سخت بر ساختار و عملکرد بطن چپ و برخی عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان زبده فوتبال ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فعالیت هوازی بر تغییرات برخی آنتی اکسیدانهای بزاقی مردان ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 ارتباط دانش و نگرش تغذیه ای و سطح فعالیت بدنی با توانایی های حرکتی و شناختی دانش آموزان دختر 14 – 17 ساله شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
3 The effect of acute aerobic exercise combined with vitamin D supplementation on serum levels of ۲۵ hydroxyvitamin D, insulin and glucose in overweight girls (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 بررسی اثر دو فاصله استراحتی بر گلبولهای سفید خون و برخی از متغیرهای ایمنی هومورال پس از یک جلسه تمرین ویژه آماده سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 بررسی ارتباط استقامت قلبی - عروقی وقدرت عضلانی بااستقامت درتوان عضلانی درنونهالان پسرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 بررسی ارتباط برخی ازفاکتورهای آنتروپومتریکی باتوانایی پرش طول درنونهالان پسردومیدانی کار13-7سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 بررسی عوامل خطرزای قلبی- عروقی (فشار خون، نیمرخ لیپیدی، قند خون، آنزیم های کبدی و پروتیین واکنشی C( در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 پاسخ کاتکولامین ها و هورمون کورتیزول به فعالیت مقاومتی تناوبی شدید پس از مصرف حاد مکمل ال-سیترولین در مردان جوان تمرین کرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
9 تاثیر دو مدت متفاوت ریکاوری فعال بر مقدار ایمونوگلوبین های منتخب سرم شناگران دختر بعد از یک جلسه تمرین شنای تناوبی شدید (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
10 تاثیر ریکاوری فعال برتغییر مقادیر IgG, JgA و IgM سرم خونی شناگران بعد از یک جلسه تمرین شنای تناوبی شدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
11 تاثیر فعالیت بی هوازی برتغییرات آنتی اکسیدانی و ایمونوگلوبولین A بزاقی درمردان میانسال غیرورزشکار (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
12 مقایسه آثار الگوی 3، 5 و 7 روز بارگیری مکمل کراتین اتیل استر بر قدرت، سرعت، چابکی و توان بی هوازی ورزشکاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
13 مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف نشستن بر عملکرد ریوی و انرژی مصرفی دانش آموزان هنگام استفاده از میز و نیمکت های رایج در مدارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران