دکتر هومان تحیری

دکتر هومان تحیری دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

دکتر هومان تحیری

Dr. Hooman Tahayori

دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.