دکتر سید سعیداله مرتضوی

دکتر سید سعیداله مرتضوی

دکتر سید سعیداله مرتضوی

Dr. Seyed Saeidollah Mortazavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 3
2 برنامه ریزی بلندمدت سیستم توزیع در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 2
3 بیشینه سازی سود شرکت توزیع دارای واحدهای تولید پراکنده و بارهای قابل قطع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 1
4 طراحی کنترل کننده فازی جدید جهت استفاده برای کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم حرارتی چند ناحیه ای به هم پیوسته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 1، شماره: 2
5 کلیدزنی بهینه خازن های قابل سوئیچ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 12، شماره: 2
6 کنترل ولتاژ تزریقی DVR توسط کنترل کننده تطبیقی جدید دوگانه در جبران انواع خطاهای شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
7 کنترل هوشمند کنترل کننده یکپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت چند ماشینه (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی چهره با استفاده از ضرایب همبستگی براساس انرژی فشرده‌سازی و موجک‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
2 استفاده از توان راکتیو خروجی تیروگاه بادی در برنامه ریزی واحدهای تولیدی مبتنی بر سود شرکت توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
3 امکان سنجی استفاده از تجهیز TCSC در شبکه انتقال استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
4 با کنترلر منطق فازی و سیستم تولید انرژی فتوولتاییک DSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان و تغذیه یک بار حساسدر ریز شبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
5 بررسی جامع الگوریتم های توازن بار و هوشمندی در سیستم های توزیع شده به همراه ارائه یک الگوریتم توازن بار هوشمند مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 بررسی ریسک نیروگاه برق مجازی تحت عدم قطعیت برای شرکت در مناقصه بازار روز پیش با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
7 برنامه ریزی به مدارآوردن نیروگاهها همزمان با بهینه سازی پایداری ولتاژ در سیستمهای تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
8 برنامه ریزی بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریز شبکه برای شبکه بیمارستانی با استفاده از الگوریم رقابت استعماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 برنامه ریزی بهینه کوتاه مدت نیروگاه های آبی و حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
10 برنامه ریزی دینامیکی توسعه خطوط انتقال با در نظر گرفتن بازار برق و منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران
11 برنامهریزی تولید در ریزشبکههای صنعتی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر
12 برنامهریزی کوتاه مدت یک ریزشبکه مسکونی دارای منابع تجدیدپذیر با حضور پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 برنامهریزی مشارکت واحدهای تولید در محیطهای تجدید ساختارشده با در نظر گرفتن نیروگاههای برق بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
14 بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل ولتاژ سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
15 به روش عدد GENCO برنامه ریزی تعمیرات واحدهای نیروگاهی از دیدگاهصحیح ترکیبی در حضور واحدهای تولیدی بادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
16 بهره برداری بهینه از شرکت توزیع در حضور نیروگاه تولید پراکنده و بار قابل قطع در بازار روز پیش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
17 بهینه سازی شاخصهای انتقال و قیمت گذاری انرژی در سیستمهای قدرتتجدید ساختارشده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
18 بهینه سازی شارژ پارکینگ خودروهای الکتریکی هیبریدی درمجاورت نیروگاه بادی با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم توزیع به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
19 بهینه سازی شیرین سازی گاز طبیعی با آمین های نوع اول و دوم به روش کنترل فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
20 بهینهسازی تنظیمات رلههای حذف بار ترکیبی ولتاژ- فرکانسی با هدف بهبود پایداری سیستم قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
21 پخش بار بهینه چند هدفه با در نظر گرفتن قیود بارپذیری و پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
22 پیش بینی غلظت 4- کربوکسی بنزآلدئیدواسید پاراتولوئیک در فرآیند تولید اسید ترفنالیک (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
23 پیش بینی غلظت 4-کربوکسی بنزآلدئیدواسید پاراتولوئیک درفرآیند تولیداسید ترفنالیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 تحلیل حالت های مختلف عملکرد ماشین القایی شش فاز نامتقارن پس از وقوع خطا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
25 تشخیص چهره انسان با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی مبتنی بر فیلترهای گابور و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
26 تشخیص چهره انسان بر اساس مدل رنگ پوست و تصویر باینری با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
27 تشخیص مناطق پوست انسان با استفاده از مدل فضای رنگ YCbCr (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
28 جایابی بهینه چندهدفی منابع تولید پراکنده درسیستم های توزیع بادرنظر گرفتن مدل بارومدل منبع تولید پراکنده بااستفاده ازالگوریتم پرندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
29 جایابی بهینه ریز واحدهای اندازه گیری فازوری (µPMU) در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی هوشمند به منظور رویت پذیری کامل این سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
30 جایابی وتعیین ظرفیت بهینه چند هدفه ادوات FACTS در شبکه قدرت به روش آنالیز حساسیت والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
31 جایابی همزمان واحدهای تولید پراکنده وsvc درشبکه های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
32 جایگذاری بهینه ی منابع توان راکتیو در سیستم توزیع با در نظرگرفتن بارهای غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
33 حل پخش بار بهینه دینامیکی با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات برای شبکه های توزیع فعال با هدف افزایش ضریب نفوذ تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
34 شبیه سازی پالایش گاز در محیط MATLABوکنترل دما ، غلظت و دبی گاز ترش و آمین (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
35 شبیه سازی و طراحی کنترل کننده ی فازی درجه حرارت سیستم های گرمایش و سرمایش استفاده کننده از آب به کمک زبان برنامه نویسی Verilog بر روی تراشه ی قابل برنامه نویسی xa3s400-4pqg208 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
36 شبیه سازی و کنترل فازی پالایش گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
37 شناسایی و تخمین بهینه پارامترهای سیستم فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی شکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
38 طراحی سیستم کنترلی مبتنی برمنطق فازی برای استفاده ازژنراتورالقایی دوسوتغذیه جهت جبران محلی توان راکتیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
39 طراحی سیستم هوشمند کنترل فازی واحدجذف سولفیدهیدروژن ازگازترش جهت جلوگیری ازآلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
40 طراحی کنترلر فازی با ضرایب غیرخطی برای مبدل کاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
41 طراحی محدود کننده هوشمند جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
42 طراحی و تنظیم کنترل کننده بهینه و هوشمند توازن بارمبتنی بر منطق فازی درسیستمهای توزیع شده (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
43 طراحی و عملکرد بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریزشبکه برای شبکه بیمارستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
44 طراحی و عملکرد بهینه سیستم تولید پراکنده در ریز شبکه ها مبتنی بر انرژی تجدید پذیر در یک شبکه روستایی با هدف کاهش هزینه و آلایندگی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
45 طراحی وتنظیم کنترل کننده بهینه و هوشمند توازن بارمبتنی برمنطق فازی در سیستم های توزیع شده (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
46 طراحی یک کنترل کننده جدید فازی DSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
47 کاربرد کنترل کننده فازی در دیسپاچینگ برق منطقه ای تهران بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
48 کاهش خاموشی های مرتبط با پرندگان در خطوط و تجهیزات پست های انتقال و فوق توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
49 کاهش زمان پردازش به کمک تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی جهت مکان یابی چهره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
50 کاهش هزینه های تولید در سیستمهای قدرت نو تجدید ساختاریافته بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
51 مبدل اصلاح ضریب توان SEPIC تغذیه کننده درایو موتور دی سی بدون جاروبک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
52 مدل­سازی دینامیک راکتور فرآیند تولید اسید ترفنالیک و کنترل هوشمند اکسیژن در گازهای خروجی از راکتور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
53 مدلسازی دینامیک راکتور فرآیند تولید اسید ترفنالیک و کنترل هوشمند اکسیژن در گازهای خروجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
54 مدیریت سمت تقاضا در سیستم دارای ذخیره سازهای انرژی با استفاده از تیوری بازی در شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
55 مقایسه عمل کرد کنترل کننده های بهینه فازی جدید با کنترل کننده کلاسیک IDD بکار رفته جهت کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم های حرارتی چند ناحیه ای شامل توربین های دارای بازگرمکن و قید نرخ تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
56 مکان یابی بهینه و تعیین پارامترهای بهینه کنترل کننده ادوات فکتس SVC و TCSC با هدف افزایش قابلیت انتقال توان در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
57 مکان یابی چند هدفه کنترل کننده یکپارچه توان در شبکه قدرت به روش آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
58 یک روش جدید حفاظت فقدان تحریک در ژنراتورهای سنکرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران