دکتر محمدهمایون صدر

دکتر محمدهمایون صدر استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدهمایون صدر

Dr. Mohamadhomayoun Sadr

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر خواص اتصال زمینه به الیاف بر رفتار شکست مواد مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 18، شماره: 63
2 بررسی تجربی و عددی اثر دما بر شکل پایداری و انحنای صفحات دوپایداری نامتقارن هیبریدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 21، شماره: 1
3 بررسی تجربی و عددی عدم تقارن در صفحات دوپایداری هیبریدی برای استفاده در سازه های تطبیق پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی هدایت حرارتی گرافن – هگزا گونال برن نیترید به روش مدلسازی چند مقیاسی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 بررسی اثرات واماندگی بر روی مشخصه های آیروالاستیک غیرخطی بال های با نسبت منظری بالا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
3 بررسی تجربی و عددی ایجاد عدم تقارن در صفحات دوپایداری با استفاده از لایه آلومینیوم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 بهینه سازی صفحات پادمتقارن کامپوزیتی برای ماکزیمم فرکانس طبیعی و بار کمانشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 تاثیر شرایط مرزی بر روی کنترل فعال ارتعاشات صفحات متشکل از مواد مرکب توسط لایه های پیزوالکتریک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
6 تاثیر قرارگیری حالات مختلف وصله های پیزوالکتریک بر روی کنترل فعال ارتعاشات صفحات متشکل از مواد مرکب (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
7 تحلیل ارتعاشات اجباری سیستم های غیرخطی با استفاده از روش تداوم پاسخ متناوب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
8 تحلیل غیرخطی و رفتار بعد از کمانش صفحات نازک کامپوزیت بر اساس المان DKT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
9 دستیابی به سازه های تطبیق پذیر از طریق صفحات دوپایداری نامتقارن هیبریدی؛ بررسی تجربی و عددی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 سیستم برداشت انرژی از ارتعاشات محیط به کمک مواد پیزوالکتریک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
11 محاسبه مودهای نرمال غیرخطی با استفاده از روشEfficient Path Following Method (EPFM) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
12 محاسبه مودهای نرمال غیرخطی تیر اویلر برنولی با یک فنر غیرخطی در وسط آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
13 مدلسازی چند مقیاسی جهت تحلیل ضریب هدایت حرارتی نانوکامپوزیت اپوکسی- CNT (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
14 نقش هوشمندی رقابتی در مدیریت زنجیره تامین د رارتقا مزیت رقابتی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک