دکتر مرتضی خلعتبری جعفری

دکتر مرتضی خلعتبری جعفری

دکتر مرتضی خلعتبری جعفری

Dr. Morteza Khalatbari Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت دیاپیر های گوشته ای در تشکیل توالی خروجی افیولیتی، شمال باختری سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
2 بررسی توالی پوسته ای درونی افیولیتی قره قلی- باغ جر، شمال خاوری سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
3 بررسی توالی خروجی افیولیتی و سری فراافیولیتی محدوده قز- افچنگ،اهمیت جایگاه زمین ساختی- ماگمایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
4 پترولوژی توده های الترامافیک-مافیک محدوده ماسوله، استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 1
5 پترولوژی سنگ های آتشفشانی نئوژن جنوب عرب آباد، بلوک لوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
6 پترولوژی و پتروژنز گدازه های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
7 پترولوژی و جایگاه تکتونوماگماتیک سنگ های آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 3
8 پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب خاوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
9 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 5، شماره: 1
10 دما- فشارسنجی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی سبلان: براساس شیمی کانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 3
11 زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
12 زمین شناسی و سنگ شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
13 زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی ائوسن شمال یوسف خان کندی، شمال لاهرود، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 9، شماره: 1
14 زمین شناسی، سنگ شناسی و تحولات ماگمایی سنگ های آتشفشانی ائوسن در منطقه آق داغ، شمال خاوری ابهر (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 2، شماره: 1
15 زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری نهشته های سازند قم در برش تاقدیس نواب (جنوب شرق کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 3
16 ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشا احتمالی ارتوگنیس های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
17 سنگ شناسی و زمین شیمی کانسار آهن ابراهیم آباد (شمال باختری دیواندره، کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 4
18 سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 84
19 سنگ‎شناسی توده های کم ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
20 نقش اختلاط ماگمایی و مولفه های پوسته ای در تکوین سنگ های آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال برزابیل، جنوب خاوری کوه های طارم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 1
21 نقش ترکیبات مرتبط با فرورانش در منشا ماگمای سازنده توالی پوسته ای افیولیت جنوب ده شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت جایگاه سری سوپرا-افیولیتی افچنگ در افیولیت سبزوار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
2 بارزسازی پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاجکان، شمال خاوری ابهر با استفاده از پردازش تصاویر استر (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی شواهد اختلاط ماگمایی در سنگهای ترشیری منطقه نوبران - طنطز ( ایران مرکزی ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 پترولوژی تودههای نیمه عمیق نئوژن در محدوده دورفک-بید (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 پترولوژی و ژئوشیمی توده گابرویی کومولیتی کوه سنباجنوب باختری فریمان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی زیردریایی منطقه کجور جنوب نوشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
7 تغییرات ژئوشیمیائی توالی گوشته ای کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان از پشته میان اقیانوسی تا سوپرا-سابداکشن، زون مکران، جنوب خاوری ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
8 جایگاه تکتونوماگمایی توده های الترامافیک -مافیک جنوب فومن و پتانسیل اقتصادی احتمالی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 جایگاه تکتونوماگمایی گدازه های کواترنری منطقه گوی تپه، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی خاور روستای مشیران، شمال مشکین شهر. (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
11 ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
12 شواهد آلودگی (Contamination)، آمیختگی (Magma Mingling) و اختلاط ماگمایی (Magma Mixing) در سنگهای آتشفشانی ائوسن - الیگوسن شمالغرب ساوه (زون ارومیه - دختر) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 فعل و انفعالات پریدوتیت - مذاب ومتاسوماتیسم سیال در گوشته فوقانی با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج - مسکوتان - مکران (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
14 منشا سنگهای آتشفشانی ائوسن در شمال آقداغ، شمال خاوری ابهر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 موقعیت تکتونوماگماتیک توالی پوسته ای افیولیتی باغ جر، شمال خاوری سبزوار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
16 نقش رسوبات پالئوتتیس در ژنز ولکانیسم ائوسن منطقه عباس آباد، خاورشاهرود، شمال خاوری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 یافته های نو از سن سنگهای دگرگونی ضعیف در خاور بانه، شمال پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین