دکتر منیره خیرخواه

دکتر منیره خیرخواه

دکتر منیره خیرخواه

Dr. Monireh KheirKhah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ویژگی های دگرسانی در محدوده آبترش-یوزباشی چای و تحلیل رفتار ژئوشیمیایی عناصر (اصلی و کمیاب) در محیط دگرسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 3
2 پژوهشی نوین بر پتروژنز و سن یابی گدازه های بازیک کواترنری شمال باختری ایران، در مقایسه با مراکز منشا در فلات ایرانی – ترکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
3 تحلیلی بر شرایط پترولوژیکی و زمین دما فشارسنجی تراکی آندزیت های منطقه لار، جنوب باختر آتشفشان دماوند بر مبنای شیمی کانی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 4
4 جایگاه تکتونوماگمایی و دما- فشارسنجی گدازه های حدواسط پالئوژن گنجین براساس کانی کلینوپیروکسن، شاهدی بر ماگماتیسم جنوب طارم (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
5 خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی های ایزوتوپی Sr- Nd (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
6 زمین دمافشارسنجی گدازه های تراکی آندزیتی اوچ بلاغ، پژوهشی درباره ولکانیسم سنوزوییک آغازین پهنه ماگمایی طارم-هشتجین (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 4
7 زمین‏شیمی و سنگزایی سنگهای آتشفشانی کرتاسه در جنوب و جنوب‏باختری شهرستان گرمی (شمالباختری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 1
8 سازوکارهای ساختاری در بروز فوران های بازالتی منطقه بیجار، (باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
9 سنگ شناسی و زمین شیمی پریدوتیت های افیولیتی منطقه مریوان-کامیاران، زاگرس (غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
10 سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های ریولیتی الیگوسن، جنوب رودخانه قزل اوزن: ولکانیسم اسیدی پس از برخوردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 3
11 سنگ نگاری، ژئوشیمی و منشا ریولیت های گارنت دار منطقه کهک (جنوب خاور قم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
12 ولکانیسم همزمان با برخورد کواترنری در شمال پهنه سنندج-سیرجان، ماگماتیسم در یک فلات فعال کوهزایی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
13 ویژگی های فیزیکوشیمیایی گدازه های بازالتی آرارات در شمال گریک (آذربایجان غربی) بر اساس شیمی بلورهای کلینوپیروکسن: پیامدهای تکامل ماگما در خاستگاه پس از برخورد (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای ورقه نگیسان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
2 بررسی پترولوژی و پتروگرافی سنگهای ماگمایی نئوژن در منطقه تودشک (جنوب غرب نائین) ایران مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی رخساره های ائوسن و نحوه تشکیل گدازه های برشی حاصل اختلاط در جنوب غربی برگه اران (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
4 بررسی سنگ شناسی و ژئودینامیک گنبدهای آتشفشانی سبلان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی و مقایسه اثر ازن زنی و پرتودهی برروی رنگزدایی رنگهای دیسپرس Alilon Red 2B وClassic black SEG (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 ترموبارومتری گدازه های تراکی آندزیتی جنوب باختری دماوند بر اساس شیمی کانی کلینوپیروکسن (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
7 کاربرد تلفیقی فرآیند انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه واقعی نساجی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 مطالعه دگرسانی منطقه ی آتشفشانی سبلان با استفاده ازداده های تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه Xrd (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین