دکتر احسان جلیلوند

دکتر احسان جلیلوند

دکتر احسان جلیلوند

Dr. Ehsan Jalilvand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در یک آبخوان با برداشت بی رویه واقع در اقلیم خشک ایران (بخش دوم: محاسبات مولفه های مختلف بیلان آب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد نرخ تبخیر از سطح دریاچه ارومیه در زمان حداکثر تراز آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی آزمایشگاهی افت و نوسانات فشار در جریان دو فازی لخته ای در تونل مستطیلی با تبدیل بازشونده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی آزمایشگاهی توزیع طولی دبی لوله های مشبک در محیط مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی تغییرات ساختار جریان دو فازی لختهای در اثر بازشدگی مقطع در تونل مستطیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 بررسی کارایی روش اینرسی حرارتی ظاهری درتخمین رطوبت سطحی خاک بااستفاده ازتصاویرسنجنده ی MODIS مطالعه موردی: مزرعه ی نمونه ی آستان قدس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 تغییرات فشارجریان دوفازی لخته ای آب و هوا دراثربازشدگی ناگهانی مقطع درتونل مستطیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران