دکتر مهدی رضایی کهخائی

دکتر مهدی رضایی کهخائی

دکتر مهدی رضایی کهخائی

Dr. Mehdi Rezaei-Kahkhaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژیوشیمی و الگوی تشکیل کانسارسولفید توده ای آتشفشان زاد(VMS)باریت - سرب - مس ورندان، جنوب غرب قمصر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی ژیوشیمی و ایزوتوپهای پایدار اکسیژن آگاتهای رضاآباد، جنوب شرق شاهرود، ایران مرکزی: رهیافتی بر دما و فرایند تشکیل (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
3 بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید زرگلی، شمال غرب زاهدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
4 بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
5 ترکیب شیمیایی بیوتیت در توده گرانیتوئیدی گودحوض (سیاه کوه)، بافت، کرمان: شاهدی بر جایگاه تکتونیکی و شرایط فیزیکوشیمیایی جایگزینی و تبلور ماگما (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 9، شماره: 2
6 تعیین سن مجموعه ی نفوذی لخشک به روش اورانیوم-سرب روی کانی های زیرکن و تیتانیت، شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
7 تعیین شرایط فیزیکی تبلور در توده گرانودیوریتی لخشک و دایک های درون آن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
8 دما-فشارسنجی توده های آذرین مافیک پرمو-تریاس، منطقه تالو، پهنه البرز خاوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
9 رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
10 زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
11 زمین‏شیمی و زمین‏شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقه چکنه در جنوب قوچان (شمال‏خاوری ایران)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 4
12 ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 3
13 سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی توده گرانودیوریتی لخشک, شمال باختر زاهدان, ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 65
14 سنگ نگاری، زمین شیمی سنگ کل و شیمی کانی کلینوپیروکسن و آمفیبول در سنگ های قلیایی بازیک قاعده سازند شمشک، جنوب آزادشهر، البرز شرقی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
15 سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
16 شیمی آمفیبولهای آنکلاوها و دایک های توده نفوذی زرگلی، شمال غرب زاهدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
17 شیمی بیوتیت و فلدسپار: رهیافتی به پتروژنز توده گرانیتوئیدی گپدان (شمال غرب زاهدان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 3
18 شیمی کانی کلینوپیروکسن در سنگ های بازالتی ائوسن گردنه آهوان، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
19 شیمی کانی، دما-فشارسنجی، خاستگاه و جایگاه زمین ساختی توده نفوذی نوکه در شمال سمنان (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 3
20 نرخ هسته بندی و رشد بلورهای پلاژیوکلاز و پیروکسن در سنگ های آندزیتی و بازالتی منطقه عباس آباد، شرق شاهرود (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی تشکیل کانسار باریت-سرب-روی-مس ونکان، شمال شرق سمنان؛ بر پایه مطالعات کانی شناسی، دگرسانی، ساخت و بافت ماده معدنی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 بررسی تاثیر مدیریت برکارایی آب گندم، مطالعه موردی (سیستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
3 بررسی تحولات ماگمایی در تکوین سنگهای آتشفشانی نشوه (شمال غرب ساوه) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
4 بررسی ساخت و بافت آگات های فردوس و سنگ میزبان آنها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی ساختارهای میکروسکوپی، ژیوشیمی و علل تنوع رنگ در عقیقهای جنوب فردوس (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی شیمی بیوتیتهای موجود در سنگهای توده نفوذی کوه زرگلی (شمال غربی زاهدان) به عنوان ابزاری برای تعیین ماهیت ماگمای سازنده (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 بررسی کارایی مدیریت آب کشاورزی در مناطق بیابانی ، مطالعه موردی محصول جو در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
8 بررسی مزایا ومعایب دارویی عناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
9 پترولوژی سنگهای آتشفشانی طارم علیا محدوده کانسار دهنه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
10 ترموبارومتری و شیمی سیالات درگیر رگه های آهن دار شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
11 توده گرانیتوئیدی گودحوض در منطقه ده سرد (بافت، کرمان): اولین محصول فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس زاگرس به زیر ایران مرکزی در ژوراسیک پیشین (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 توزیع اندازه بلورهای پیروکسن در سنگ های ائوسن میاندشت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 جایگاه چینه ای و سن نسبی بازالتهای بخش جنوبی حوضه سفیدابه (شمال زاهدان) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
14 رابطه کانه زایی با ساختار گسل های منطقه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
15 رفتار فلدسپارها در طی دگرشکلی حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک , شمال غرب زاهدان , ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 زمین شناسی و ژیوشیمی افق های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد باریت - سرب - مس ورندان در جنوب غرب قمصر (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
17 زمین شناسی و کانی شناسی کانسار مس ربیعی نیا- جنوب دامغان (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
18 زمین شناسی،سنگ شناسی و الگوی تشکیل کانسار مس قیصری، جنوب دامغان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
19 زمین شناسی،سنگ شناسی و الگوی تشکیل کانسار مس کلوتبلند، جنوب دامغان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 زیر بافت های موجود در پلاژیوکلازهای آتشفشان قره چای، شمال شرق سبزوار: شواهدی از سیستم پویای تزریق ماگما (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 ژئوشیمی سنگ های توده لخشک و دای کهای مرتبط با آن, شمال غرب زاهدان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 شواهدی از کلاست های ماهی شکل بیوتیت در توده گرانیتوئیدی گراغه (جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
23 شیمی آمفیبول و ژیوترموبارومتری سنگهای توده نفوذی زرگلی (شمال غرب زاهدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 شیمی کانی بیوتیت های توده گرانیتوئیدی لخشک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 شیمی کانی دایکهای میکرو گابرویی افیولیت مسیح آباد، شمال خاور میامی (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
26 کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار مس ربیعی نیا - جنوب دامغان (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
27 کانی شناسی، ساخت و بافت و دگرسانی در کانسار مس قیصری، جنوب دامغان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه دگرسانی کانسارمس ربیعی نیا - جنوب دامغان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
29 میرمکیتی شدن حاشیه بلورهای فلدسپار پتاسیک در گرانیت های میلونیتی لخشک , شمال غرب زاهدان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 نقش زو نهای برشی در جایگزینی دایک های منطقه لخشک, شمال غرب زاهدان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران