دکتر فردین موسیوند

دکتر فردین موسیوند دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر فردین موسیوند

Dr. FARDIN MOUSIVAND

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژیوشیمی و الگوی تشکیل کانسارسولفید توده ای آتشفشان زاد(VMS)باریت - سرب - مس ورندان، جنوب غرب قمصر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
2 الگوی پیدایش کانسار مس میاندشت، خاور میامی: بر پایه شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
3 بررسی زمین شناسی و زمین شیمی کانسار مس- طلای پورفیری- اپی ترمال چوران در زیر پهنه دهج- ساردوئیه از کمان ماگمایی ارومیه- دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 1
4 تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
5 جایگاه چینه ای، خاستگاه و ویژگیهای افقهای کانه زایی منگنز در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین، جنوب - جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
6 رخداد انواع گوناگون کانسارهای سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) و ارتباط آن با تحولات زمین ساختی- ماگمایی در پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
7 رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
8 رخساره های کانسنگی، افق های کانه دار و الگوی تشکیل کانسار رسوبی- بروندمی (SEDEX) روی- سرب گلزرد ، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
9 رخساره های کانه دار، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار آهن-استرانسیم-(منگنز) کوه ریگ، جنوب شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
10 رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
11 زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
12 ساختار در نهشته سولفید تودهای روی- سرب- مس چاه گز، جنوب شهربابک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
13 شیمی سنگ‎کل و شیمی کانی داسیتهای کرتاسه پسین جنوب غرب سبزوار: رهیافتی بر منشا و جایگاه زمینساختی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 3
14 کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) نوده، نمونه ای از کانسارهای نوع بشی (Besshi- type)، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
15 کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد نه کوهی: نمونه ای از کانه زایی نوع بتورست در شمال غرب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
16 کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
17 کانه زایی مس- نقره سولفید توده ای آتشفشانزاد نوع بشی در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین: مثال موردی کانسار گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
18 مطالعات شیمی چینه شناسی (Chemostratigraphy) و منطقه بندی عنصری در رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی نوده، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
19 منطقه بندی کانسنگ، زمین شیمی و الگوی رخداد کانه زایی آهن در توالی آتشفشانی- رسوبی هرمز، جزیره لارک، جنوب بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه معدنی چشمه حافظ به فلزات وعناصر سنگین (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
2 ارزیابی کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه معدنی چشمه حافظ در ارتباط با سنگشناسی، کانهزایی و دگرسانی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 الگوی تشکیل کانسار باریت-سرب-روی-مس ونکان، شمال شرق سمنان؛ بر پایه مطالعات کانی شناسی، دگرسانی، ساخت و بافت ماده معدنی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
4 الگوی تشکیل کانسار منگنز نوده در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی، زیرپهنه سبزوار (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
5 الگوی رخداد کانه زایی ، دگرسانی و کانی شناسی در کانسار مس دوگان، جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
6 الگوی رخداد کانه زایی مس توران، شرق میامی؛ بر مبنای مطالعات ساخت و بافت و کانی شناسی مواد معدنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
7 بررسی پتانسیل آلودگی محیط به عناصر سمی در کانسار رگهای پلی متال چشمه حافظ با استفاده از دادههای زمینشناسی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 بررسی غلظت و منشأ عناصر سنگین آرسنیک، بیسموت ، کادمیوم و آنتیموان در رسوبات منطقه معدنی چشمه حافظ، استان سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
9 پهنه بندی دگرسانی و مراحل اسکارن زایی در کانسار آهن لجنه (جنوب شرق شاهرود) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای مس (روی) نوده، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 زمین شناسی و ژیوشیمی افق های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد باریت - سرب - مس ورندان در جنوب غرب قمصر (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب در کانسنگ و سنگهای میزبان کانهزایی مس رسوبی در شمال- شمال غرب تربتحیدریه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین شمال و شمال شرق شاهرود (امیرآباد، زرینکمر و سیاه کوه) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
14 ژیوشیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی ( REE) کانسار سولفید توده ای مس گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
15 ساخت و بافت و کانی شناسی در کانه زایی روی - سرب در توالی دگرگون شده پالیوزوییک( ) در جنوب غرب نایین (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
16 سنگ شناسی، ساخت و بافت، کانی شناسی و دگرسانی کانسار مس اولر، شمال شرق سبزوار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
17 کانسار باریت-فلزات پایه ونکان سمنان: نمونه ای از کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد نوع کوروکو در کمربند ماگمایی شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 کانسار گرماب پایین: کانه زایی مس – نقره سولفید تودهای آتشفشانزاد VMS تیپ بشی Besshi Type در توالی آتشفشان رسوبی کرتاسه پسین، جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 کانسار منگنز ذاکری، نمونهای از کانه زایی منگنز نوع بروندمی در جنوب غرب سبزوار (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
20 کانسار ورتاوه (جنوب کاشان)؛ نمونه ای از کانه زایی آهن اسکارنی در پهنه ارومیه-دختر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
21 کانه زایی سولفید توده ای (VMS) روی- سرب- مس در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
22 کانی شناسی، ژیوشیمی و الگوی رخداد کانه زایی مس در مناطق گریگ و گورخان، جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
23 کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز (طلا) دهنه بیجورد در توالی آتشفشانی - رسوبی کرتاسه بالایی، شمال بردسکن (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
24 کانی شناسی، ساخت و بافت و کنترل کننده های کانه زایی مس در توالی تخریبی ایوسن-الیگوسن، جنوب فرومد شاهرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
25 کانی شناسی، ساخت، بافت و کنترل کننده های کانه زایی در کانسار مس تنکاشکن، منطقه رمشک، جنوب شرق کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 گستره زمانی و مکانی کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد VMS ایران و جایگاه ژئودینامیکی آنها (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
27 ماگماتیسم کرتاسه پسین در لبه شمالی زون ایران مرکزی، جنوبغرب سبزوار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی توده نفوذی و اسکارن آهن لجنه (جنوب شرق شاهرود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 نقش معدنکاری در توزیع فلزات سنگین Pb ، Zn ، CU ، Au و Ag در رسوبات آبراهه ای مطالعه موردی معدن پلیمتال چشمه حافظ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)