دکتر قهرمان سهرابی

دکتر قهرمان سهرابی استادیار گروه زمین شناسی

دکتر قهرمان سهرابی

Dr. Ghahraman Sohrabi

استادیار گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دگرسانی، کانه زایی و میانبارهای سیال ذخیره مس- طلای خوینرود، شمال ورزقان، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
2 بررسی زمین شیمیایی پهنه های دگرسانی پیرامون رگه های سیلیسی طلادار زایلیک، شرق اهر، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
3 بررسی شکل گیری و خاستگاه سیال های کانه ساز در رگه های سیلیسی طلادار نقدوز، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 3
4 بررسی کانی سازی و ویژگی های میان بارهای سیال در رگه– رگچه های طلادار با میزبان رسوبی در قره کند، جنوب شرق مراغه، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
5 پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل های مدفون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
6 زمین شیمی کانی، جایگاه زمین ساختی و دما- فشارسنجی توده آذرین درونی گابرو- دیوریت (جنوب تیکمه داش، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 1
7 ژئوشیمی باتولیت قره داغ (اردوباد) و ارتباط آن با کانه زایی مولیبدن در منطقه قره چیلر-قره دره (شمال شرق خاروانا-آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
8 ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی بازالت های شمال شهر رضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
9 سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی توده های نفوذی منطقه قره بلاغ در شمال هشترود، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
10 کانه زایی طلا- سولفید و ریزدماسنجی در رگه- رگچه های کوارتز منطقه قره چای، جنوب تیکمه داش، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
11 مطالعات پتروگرافی، دگرسانی متاسوماتیک و ژنز اسکارن آهن و مس کمتال، شمال شرق خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
12 مطالعه کانی سازی مولیبدن در نوار قره داغ(اردوباد)- شیورداغ با تاکید بر سنگ شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کانه زایی پورفیری مس، مولیبدن و آهن در ناحیه قره چیلر - قره دره ( شرق سیه رود - آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 بررسی نحوه تشکیل و اکتشاف کانسارها با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
3 بررسی نحوه تشکیل و اکتشاف کانسارها با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
4 تخمین با فشار و حرارت تشکیل رگه های کوارتزی مس ، مولیبدن و طلاداراستفاده از سیالات درگیر در مرکز باتولیت قره داغ شمال باختر ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 زون بندی مینرالیزاسیون cu-Mo,cu-Au در زون متالوژنی شمال غرب ایران (زون قره داغ) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 کانه زایی تیتان- آهن مرتبط با متاگابرو – آنورتوزیت درجنوب سلماس (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 کانه زایی سرب- روی- مس (طلا) اپی ترمال گوو- کمر، کمربند فلززایی طارم- هشتجین، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
8 کانه زایی مس نوع مانتویی در سنگ های آتشفشانی منطقه مجدر، جنوب شرق اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 مطالعات بافتی، دگرسانی وکانه زایی طلا و نقره در منطقه قزل احمد. جنوب تیکمه داش، (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین
10 مطالعات ژئوفیزیکی به روش مغناطیسسنجی در کانسار آهن مگنتیتی سوغانلو، جنوبشرق نیر، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 مطالعه تنوع رنگی، ژنز و بافت عقیق های خاتون گونی، در جنوب قره آغاج، آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 مطالعه زمین شناسی، کانی شناسی و ژنز کانی سازی آهن در منطقه موییل، جنوب شرق مشکین شهر، استان اردبیل (شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 مطالعه میانبارهای سیال در رگه های کوار تزی طلادار منطقه قره چای - کورملاه جنوب تیکمه داش، استان آذربا یجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی