دکتر قدمعلی سرامی

دکتر قدمعلی سرامی

دکتر قدمعلی سرامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افکار پنهان ایرانیان: سیری در ایرانی گری اقبال لاهوری براساس رمزگشایی از یک بیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
2 بازتاب اندیشه آفرینش بنی در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 66
3 بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی حس نوستالژی در مثنوی مولانا با نگرش به توابع(میانجی های) شوق بازگشت (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 56
5 بررسی سخن و خاموشی سیاه وسپید در اندیشه و آثار مولانا جلال الدین بلخی و شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 55
6 بررسی گونه های عشق و تجلی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 15
7 بررسی« ولایت» در کشف المحجوب هجویری (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 5، شماره: 18
8 پژوهشی در شخصیت های داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 1
9 پیله های ظهور (بررسی جلوه های زنانه از منظر نقد زن محور در رمان طوبا و معنای شب) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 4
10 پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوری انتخاب و نگاره ماندالا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 1
11 تفرد در سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
12 تمثیل ارکان پنج گانه‌ی اسلام از دیدگاه عین‌القضات همدانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 47
13 جلوه های کودکان روستایی در آثار مولانا با تاکید بر دیوان کبیر (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 27
14 داستان سودابه و سیاوش از منظری دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
15 رابطه بینامتنیت میان سوانح العشاق و عبهرا لعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 36
16 رابعه در گذار از پل مجاز (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
17 رویکرد تاویل­ گرایانه عرفا به قرآن و احادیث (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 39
18 سیری در معراج نامه ها و سفرنامه های شهودی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 3
19 سیف فرغانی و انتقادهای اجتماعی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 3، شماره: 12
20 قله ای در دامن الوند: تاملی در عرفان باباطاهر عریان (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 34
21 کارکرد تربیتی اسطوره فریدون و ضحاک بر مبنای تئوری انتخاب گلاسر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
22 کارکرد زیبایی در عشق مجازی و شاهدبازی عرفا (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 6، شماره: 24
23 گذاری بر مقوله « قوت جان » در ذهن و زبان مولانا (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 6، شماره: 21
24 گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
25 مناسبت تصویرپردازی با آموزه های اخلاقی در غزلیات صائب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 11
26 هفت زینه مهری در هفت خوان بیژن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی داستان افشین و بودلف و مکتب کلاسیسیزم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
2 شکوه ها و گلایه ها در شعر بهار (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
3 فرهنگ عامه و ادبیات کودک (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
4 فناء فی الله در مثنوی معنوی با تفسیر حدیث مو توا قبل ان تموتوا (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
5 گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
6 نمادشناسی دایره در ادب فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی