دکتر حمیدرضا فرضی

دکتر حمیدرضا فرضی

دکتر حمیدرضا فرضی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب طب در طوطینامه نخشبی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 34
2 بررسی بن مایه های اساطیری بختیارنامه با تکیه بر آیین ها و نمادهای آشناسازی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 27
3 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در عرفان اسلامی و اگزیستانسیالیسم ( بر مبنای مثنوی حدیقه سنایی و رمان تهوع سارتر ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 71، شماره: 237
4 بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشعرای بهار و ناظم حکمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 18
5 بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی و تعلیمی گلستان سعدی و اندرزنامه های پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 21
6 بررسی جامعه شناختی رمان «مهره مار» اثر محمود اعتمادزاده (به آذین) با تاکید بر رویکرد ساخت گرایی تکوینی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
8 بررسی عوامل موثر بر سرعت روایت در رمان تاتار خندان غلامحسین ساعدی بر اساس نظریه روایت پردازی ژرار ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 244
9 بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 46
10 بررسی و تحلیل زیبایی شناسی هنجارگریزی و ترک ادب شرعی در تلمیحات دیوان خاقانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
11 تحلیل بنمایههای اساطیری «داستان شهریار بابل با شهریارزاده» در مرزباننامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 67، شماره: 230
12 تحلیل رفتار متقابل جنبه «بالغ» و «والد» در شخصیت های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 2
13 تحلیل ژرف ساخت اسطوره ای داستان گل و نوروز با تکیه بر آیین ها و نمادهای آشناسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
14 تحلیل فرایند فردیت یابی نوروز در منظومه گل و نوروز بر اساس نظریه تفرد یونگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
15 تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 46
16 تحلیل مفاهیم اسطوره ای و نمادین داستان «شاه حجاز و عجز بشر در مقابله قضا و قدر» در بختیارنامه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
17 تحلیل ویژگی های مثبت سیمای معشوق غزل قرن نهم بر اساس نظریه روان شناسی مثبت نگر مارتین سلیگمن (با تکیه بر غزلیات جامی، خیالی بخارایی، فتاحی و هلالی) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 32
18 تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 7، شماره: 3
19 خویشکاری های منظومه همای و همایون بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 7
20 درنگی در نواندیشیهای سلطانولد در عرصه ولایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 235
21 ریخت شناسی «هفت خوان رستم از شاهنامه فردوسی» بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 9، شماره: 16
22 ریختشناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریه ولادیمیر پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 2
23 شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
24 فرآیند فردیت یابی همای در منظومه همای و همایون بر اساس نظریه تفرد یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 51
25 فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
26 قاعده کاهی و غرابت قاموسی در غزلیات بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 23
27 کارکردهای نیل در شعر قرن ششم با تاکید بر سنایی، انوری، خاقانی و نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247
28 مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
29 مقایسه ساختاری داستان های همای و همایون خواجوی و سلامان و ابسال جامی براساس نظریه ولادیمیر پراپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 68، شماره: 232
30 نقد دیوان چاپی شوکت بخارایی و لزوم تصحیح مجدّد آن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
31 نقد کهن الگویی شعر قصه شهر سنگستان مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 28
32 نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تاکید بر سرمایه های فرهنگی تجسم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 41
33 واکاوی اسطورۀ کیومرث در شاهنامه از دیدگاه ساختارگرایی اساطیری لوی استروس (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی عناصرریالیسم جادویی درهزارتوهای بورخس و رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارسی پور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 تاملی کوتاه در عاشقانه های احمد شاملو و ناظم حکمت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
3 دلهره های وجودمدارانه در آثار فرانتس کافکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
4 ریشه های فکری- فلسفی طبیعت گرایی در اشعار سهراب سپهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی