دکتر حسن رضائی باغ بیدی

دکتر حسن رضائی باغ بیدی استاد دانشگاه اوساکا ژاپن

دکتر حسن رضائی باغ بیدی

Dr. Hassan Rezaei Bagh Bidi

استاد دانشگاه اوساکا ژاپن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.