مریم عاقلی بافقی

 مریم عاقلی بافقی کارشناس مسئول امور پژوهشی ،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

مریم عاقلی بافقی

Maryam Agheli Bafghi

کارشناس مسئول امور پژوهشی ،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.