دکتر طاهره میرعمادی

دکتر طاهره میرعمادی استاد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر طاهره میرعمادی

Dr. Tahereh Miremadi

استاد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه شناسی سیاسی نظریه توسعه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی ان در حوزه اموزش عالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 14، شماره: 27
2 اندیشه شناسی سیاسی نظریه سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
3 Learning Process in Public Policy: The Case of Iranian Nuclear Diplomacy (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 5، شماره: 17
4 The Impact of International Sanctions on Iran’s Transition to Sustainability: The Case of Socio-technical Systems of Car Fuel in Iran (1980-2015) (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 9، شماره: 27
5 The Role of Domestic Factors in Science and Technology Diplomacy: The Case of Iran’s Nuclear Program (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 6، شماره: 22
6 تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
7 تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 2
8 جستاری در پویایی میان رشتگی در روند تکاملی سیاست پژوهی علم، فناوری، و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
9 سیاست های اقتصاد یادگیرنده جهت دست یابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
10 شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
11 شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
12 گذار فناورانه در نظام اجتماعی فنی رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
13 گونه شناسی نظریه های بین المللی سازی نظام های نوآوری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
14 لایه های آینده و مسئله صورت بندی کنش های انسانی: بررسی مبانی معرفتی روش تحلیل لایه ای علّی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Catching up during the international sanctions against Iran; The case of Radio-pharmaceuticals (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
2 IMPACTS OF SEAWATER DESALINATION PLANTS ON THE ENVIRONMENT OF PERSIAN GULF (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور کاربرد فناوری های پیشرفته در تصفیه آبهای غیرمتعارف برای مناطق تحت تنش آبی
3 Sustainable Technology Diplomacy, an instrument for peace and confidence building (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
4 بررسی تأثیر سیاست های کشش تقاضا در گسترش نوآوری، مقایسه سیاست های ایران و کره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 تعامل سیاست های کلان کشوری و سازمان تجارت جهانی در جهانی شدن فرایند تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
6 دستاوردها و چالش های فناوری های هیدروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی
7 شکست سیاستگذاری ساختمان بسیار کم انرژی (++EC) در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 مکانیسمهای برونسپاری تحقیقات یا R&D outsourcing تجلی پیوند مراکز تحقیق و توسعه کشورهای جهان سوم با قطبهای تولید جهانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
9 هویت جهانی، اخلاق محلی. پیشنهادی برای یک موافقتنامه برای همکاری قضایی - حقوقی در محیط سایبر برای کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات