دکتر امیرعلی نیکخواه

دکتر امیرعلی نیکخواه دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر امیرعلی نیکخواه

Dr. Amirali Nikkhah

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Airplane Ground Collision Avoidance System Design based on Optimal Tracking Control (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 14، شماره: 2
2 احتساب الزامات سامانه انطباق عوارض زمینی در طراحی مسیر پروازی بهینه و مقید مبتنی بر TF/TAبرای پهپادها (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 12، شماره: 4
3 استخراج حالت های رویت ناپذیر در فرایند توجیه و کالیبراسیون سیستم های ناوبری اینرسی با صفحهپایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 3
4 استخراج مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ساختار پیوسته و حل آن با اعمال نیروی هارمونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 10، شماره: 3
5 Design and Comparison of MPC and LQR Control Methods for a Passenger Aircraft (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 17، شماره: 1
6 Extracting Dynamics Matrix of Alignment Process for a Gimbaled Inertial Navigation System Using Heuristic Dynamic Programming Method (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 10، شماره: 1
7 Intelligent Auto pilot Design for a Nonlinear Model of an Autonomous Helicopter by Adaptive Emotional Approach (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 9، شماره: 2
8 بهبود تلفیق مستقل INS/GPS در هنگام فریب با استفاده از حالت ماندگار بهره ماتریس کالمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 16، شماره: 3
9 بهبود عملکرد الگوریتم رقابت استعماری و کاربرد آن در کنترل پرواز بالگرد (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 3
10 بهبود فرآیند توجیه اولیه غیر دقیق سامانه ناوبری اینرسی با روش پیش بینی و شناسایی فیلتر کالمن ماتریسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 4
11 پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 2
12 ترکیب بهینه سنسورهای اینرسی برای توجیه اولیه سیستم ناوبری بدون سکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 17، شماره: 1
13 تعیین چگالی داده های پراکنده کروی جهت استفاده در یکنواخت سازی کاتالوگ ستاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 14، شماره: 2
14 توسعه یک الگوریتم تولید مسیر زاویه ای مطلوب حلقه-بسته هوشمند برای یک ماهواره (دریافت مقاله) نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی دوره: 3، شماره: 2
15 ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
16 شبیه سازی تصاویر آسمان شب با مدل روزنه ایده آل برای حسگر ستاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 11، شماره: 3
17 طراحی بهینه مدار انتقال در موشک های ماهواره بر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 5
18 طراحی مسیر بهینه یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ با پیشرانش محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 4
19 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی چرخ عکس العملی ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 4
20 طراحی یک روند ساده برای کنترل مد تحریک و تخمین سرعت زاویه ای در یک ژیروسکوپ MEMS (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 10، شماره: 3
21 کنترل بهینه وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس العملی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 5
22 مدل سازی و طراحی کنترلر LQR برای یک صفحه پایدار ژیروسکوپی سه محوره (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 10، شماره: 1
23 مدل سازی، شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک هواپیمای انعطاف پذیر در برخورد با اغتشاشات جوی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتقال مداری بهینه غیرصفحه ای چندسوزشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
2 Design and Comparison of MPC and LQR Control Methods for a Passenger Aircraft (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
3 بررسی حرکت آزاد و کنترل شده ی یک پرنده بدون سرنشین چهارملخه ( کوادروتور) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 بررسی یک سیستم ناوبری تلفیقی بر پایه ناوبری اینرسی برای یک ماهوارهبر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
5 بکارگیری انواع روش های خوشهبندی فازی برای مدلسازی سیستم چند متغیره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
6 تصحیح شبیهسازی مدارهای سیستم تعیین موقعیت جهانی با استفاده از دادههای نجومی ارسالی توسط ماهوارهها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
7 توسعه یک الگوریتم تولید مسیر زاوی های مطلوب حلقه-بسته هوشمند برای یک ماهواره (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
8 سایزینگ دم هواپیمای دارای پایداری اساتیکی کم و طراحی سیستم افزاینده پایداری مناسب برای آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
9 طراحی سیستم تنظیم و کنترل وضعیت با استفاده از اختلال سرعت زاویه ای و تراسترهای روشن-خاموش در پرنده های پایدار شده با چرخش محوری (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
10 طراحی کنترلر detumbling ماهواره های با مدار نزدیک به سطح زمین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 طراحی کنترلر چند متغیره برای اتوپایلوت موشک با استفاده از روش فیدبک خروجی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 طراحی کنترلر هوشمند BELBIC برای مدل غیر خطی بالگرد مدل (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 طراحی ومقایسه کنترلر خطی و غیرخطی و فازی برای پرنده بدون سرنشین تیلت روتور با سه موتور چرخان درفاز گذار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
14 طراحی هندسی کنترلر B-Dot برای ماهواره های با مدار نزدیک به سطح زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
15 کنترل صفحه پایدار ژیروسکوپی سه محوره دوربین بکمککنترلرPID غیرخطی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 کنترل فیدبک خطی ساز هوشمند فاز انتقال در یک پهپاد دم نشین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
17 کنترل مانور وضعیت یک ماهواره زمین گرا مدار پایین بر پایه روش کنترل تقویتی مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
18 کنترل مد تحریک ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS با روش های فازی و PID فازی و محاسبه سرعت زاویهای به کمک شناسایی پارامترها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
19 کنترل مدل مرجع هوشمند فاز انتقال در یک پهپاد دم نشین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
20 مدلسازی ریاضی یک صفحه پایدار ژیروسکوپی سه محوره (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
21 مدلسازی و تحلیل تاثیر بالچه های انتهای بال در پایداری و خوشدستی هواپیما (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
22 مدلسازی یک پرنده هیبریدی عمودبرخاست سیستم دوگان و کنترل زاویه فراز پرواز افقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
23 مقایسه تجربی رانش استاتیک درسیستم پیشرانش تک ملخی و زوجملخی هم محور (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
24 مقایسه تجربی رانشاستاتیکدر سیستم پیشرانشتکملخی و زوج ملخی هم محور (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران